Sammen om et stærkt FDF

Handlingsplanen for 2013-1015. har som overordnet mål at styrke FDF. Den tager udgangspunkt i nogle af FDFs vigtigste elementer: Kredsen, lederne og oplevelser. 

På denne hjemmeside vil du finde alt materialet til handlingsplanspunktet 2013: Kredsen i centrum.

 

2013: Kredsen i centrum

Kvalitet i kredsarbejdet

Målet er at højne kvaliteten i mødet mellem børn, unge og voksne gennem aktiviteter, forkyndelse og gode rammer. Kredsene arbejder hver især med at definere, hvad kvalitet i mødet med medlemmerne betyder hos dem, med at opstille mål for kredsens arbejde og med løbende at evaluere.

Øge medlemstiden for det enkelte medlem:

Målet er at styrke kredsens evne til at fastholde medlemmer i længere tid ved at styrke det gode møde i alle aldersgrupper. Hvert år er der ca. 5000 medlemmer, der forlader FDF. Det er målet at øge evnen til at fastholde disse medlemmer, så medlemmerne bliver hos os i længere tid. 

Handlinger:

1) Der udvikles et nyt kampagneværktøj til analyse af kredsen. Kampagnen "Kredsen i centrum" tilbydes alle kredse i perioden januar 2013 - maj 2014 og inkluderer ideer til, hvad kredsen selv kan arbejde med, onlinestøtte eller konsulenthjælp. Kredskampagnen skal have fokus på kredsens liv og udvikling. Parallelt hermed tilbydes et længerevarende kursus for kredsledere (Ledelse af frivillige) og et efterfølgende støtteforløb for kredse, der ønsker mere. 

2) Der udarbejdes inspirationsmateriale til sæsonplaner for hver enkelt klasse ultimo 2013. Der skal være høj fokus på kvalitet og nytænkning af aktiviteter. Materialet skal endvidere indeholde inspiration til rammer for møderne.

3) Der udarbejdes materiale med inspiration til forkyndelse for hver enkelt klasse.

4) Konceptet med "Legens Dag" udvikles og udvides i 2013 og de efterfølgende år.