Den halve skolereform

Af: Jonas Kolby Laub Kristiansen


Foto: Asbjørn Laurberg

Debatten om heldagsskolen har helt glemt den del af børnenes udvikling, som sker uden for institutionerne – nemlig i børnenes fritidsliv

”Børns udvikling er mere end dansk- og matematiktimer. Civilsamfundet tager et stort ansvar for et udvikle de kompetencer, som ikke læres i de offentlige institutioner.”

 

I skolen er han måske den urolige knægt, der forventes altid at lave ballade. I sin fritid er han kendt for at tage et ansvar for fælles opgaver, og er anerkendt af vennerne for sin vigtige rolle i gruppen. I sin fritid får han mulighed for at bringe andre sider af sig selv i spil.

 

Ud fra en hverdagslogik kan det forekomme oplagt, at mere undervisning må medføre styrkede kundskaber. Det er vanskeligt at argumentere imod, at børnene skal tilbringe mere tid sammen med fagligt dygtige lærere, der brænder for børnenes udvikling og læring.

 

Ikke alt kan dog læres i skolen. Enhver institution og profession vil have sin egen logik, og medvirker til at fastholde børnene i bestemte roller, mønstre og magtforhold. I deres fritidsaktiviteter får børnene en mulighed for at afprøve og udvikle andre sider end blandt klassekammerater og lærere.

 

Regeringen lægger op til, at de ekstra skoletimer skal give plads til nye undervisningsformer – et eks. er at tage matematikken med ud i skoven. En sympatisk idé, som dog allerede anvendes. Men det ændrer ikke ved, at det sker i samme ramme som resten af skoledagen.

 

I de frivillige foreninger oplever børnene at skulle indgå med venner fra andre skoler og årgange, og under helt andre former. De deltager af lyst, og er frigjort af de forventninger, normer og traditioner de lever under i skolen. Her er læring blot et redskab. Målet er selve mødet mellem barn og voksen, og meningsfyldte fællesskaber i fokus. Det giver rum til at udvikle de øvrige kompetencer, som børnene må tilegne sig. Det frie møde er en grundsten i den danske folkeoplysningstradition som foreningerne i vid udstrækning er med til at oppebære. Ligesom foreningerne er en legeplads for udvikling af den demokratiske dannelse.

 

Medborgerskab står højt på dagsordenen hos landets kommuner, der har set værdien i et aktivt deltagende civilsamfund. Men unges demokratiske medborgerskab udvikles netop i de frivillige foreninger. Er ønsket engagerede borgere, der tager et medansvar for vores samfund, er et stærkt foreningsengagement den bedste forudsætning.

 

Skolen som institution vil netop pga. sine forcer medføre begrænsninger for blandt andet den frie leg igennem hvilken blandt andet evnen til at tænke ud af boksen udvikles. Noget børnene helt sikkert får behov for i en foranderlig verden.

 

Børnenes fritidsliv bør tænkes ind i en eventuel heldagsskole. En dialog mellem lærere, skoler, SFO, forældre og civilsamfundet er nødvendig. Men de frivillige foreninger er slet ikke en del af reformen. I en tid hvor stadig flere får mere fleksible eller skiftende arbejdstider var det måske muligt at skabe et tættere samspil mellem skole og fritid. En omfattende skolereform, som den der er fremlagt, kalder på en helhedssnak om børnenes læring og dannelse, der er større end matematik og lærernes arbejdstider.

 

 

 

 

 

 

 

 

NyhederNyheder

Her kan du læse de seneste nyheder om alle de spændende ting der sker i FDF.

Ansvarshavende for FDF-Nyheder er FDFs kommunikations- og mediekonsulent, Brian Karstensen, medie@remove-mefdf.dk

Lege

Freezer

Freezer er en blanding af fane-leg og linie-leg. En tonseleg for de ældre.

Deltagere og alder

8 - 12 deltagere.
14 - 18 år.

LØB

Omvendt tøjkæde

Diverse

Som alm. tøjkæde bortset fra at tøjet skal tages på af en person. Altså én person skal have al…

KOGEBOGEN

Asiatisk salat

Skær salaten i tynde strimler, mangoen i tern, riv ingefæren og tyndsnit chilien. Blandes med lime…

SKETCH

Glarmesteren

Roller: Frue, mand, en lille dreng

Sketchen: Fruen sidder i køkkenet, da der lydder et vældigt brag.

undefinedSketchdatabasen

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF   |   Rysensteensgade 3   |   1564 København V.   |   Tlf.: 33 13 68 88   |   E-mail: FDF@remove-meFDF.dk