Støt FDF

Vær med til at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Du har forskellige muligheder for at støtte FDF.

Foto: Kasper Henriksen

FOTO: Kasper Henriksen

Enhver økonomisk støtte til FDFs arbejde vil blive modtaget med glæde. Et bidrag vil blive brugt på, at sikre at flere børn og unge får gode oplevelser i FDF, og at flere børn og unge får FDF med i deres rygsæk. Da FDF er godkendt som modtager af skattefradragsberettigede gaver efter ligningslovens §8a, kan bidrag til FDF trækkes fra i skat.

Donation som privatperson

Som privatperson kan man opnå et fradrag på op til 15.000 kr. (2015).
Ægtefæller kan hver fratrække dette beløb, og man kan godt indbetale af flere gange i løbet af året, ligesom man kan indbetale til flere godkendte modtagere.

FDF står for indberetningen af dit bidrag til SKAT. En forudsætning herfor er at FDFs forbundskontor er i besiddelse af dit CPR nummer. Du skal derfor selv rette henvendelse til FDFS forbundskontor med dine CPR-oplysninger. CPR-nummeret bliver kun benyttet til indberetningen, og vil ikke blive opbevaret efterfølgende. 

Alle bidrag gavner. Bidrag på mere end 200,- medtages i FDFs årlige opgørelse til SKAT, som er lovbestemt ift det at være en godkendt indsamlingsorganisation. 

Husk du kan angive særlige formål du ønsker at støtte, for eksempel en FDF-kreds eller FDFs internationale projekt eller lignende.

Kontoverførsel:   3001   3001576984

Angiv venligst identificerbare oplysninger ved kontooverførsel i tekstfeltet, for eksempel fulde navn eller dit FDF medlemsnummer.


MobilePay:   41 73 11 66

Angiv venligst identificerbare oplysninger via din APP i tekstfeltet, for eksempel fulde navn eller FDF medlemsnummer.

Testamente

Der er flere muligheder for at betænke FDF i dit testamente.

Firmagaver

Hvis et firma ønsker at støtte FDF, vil det rent regnskabsteknisk fungere som et sponsorat, som dermed også kan trækkes fra i skat. Kontakt FDFs forbundskontor for yderligere information.


Opfordring
til donation

Du kan som FDF-kreds hente et udkast til et bidragsbrev, som I kan sende ud til for eksempel venner af kredsen eller jeres støttebagland.

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.