FDF søger ny administrationschef

Med forståelse for frivilligt arbejde

Foto: Jacob Warrer

FDF giver på et folkekirkeligt grundlag børn og unge et ståsted at møde verden fra gennem leg, tro, relationer og samfundsengagement. Det foregår i 350 lokale kredse med tusindvis af frivillige voksne i spidsen. For at understøtte dette og udvikle FDF, arbejder godt 30 ansatte i organisationen, og nu søger vi en ny administrationschef til at stå i spidsen for FDFs forbundskontor.

 

Som administrationschef står du i spidsen for et kontor med seks andre ansatte – tre i sekretariatet, to i bogholderiet, og en IT-medarbejder. Forbundskontorets vigtigste opgave er at understøtte frivillige i udviklingen af kredse, landsdele og landsforbund, ligesom det er en central opgave administrativt at understøtte øvrige ansatte i deres arbejde. Hverdagen byder på mange forskelligartede opgaver, og som administrationschef skal du kunne trives og skabe struktur i en meget varieret hverdag. Stemningen på arbejdspladsen er uformel og med kort vej mellem ledelse og medarbejdere.

 

Vores ønskede profil har forståelse for, og erfaringer med, økonomi og regnskab samt IT, og kan styre begge dele. Frivillige spiller på alle planer en afgørende rolle i FDF, og du skal have respekt og forståelse for, hvad frivillige finder væsentligt. Du skal også have et blik for, hvordan Foreningsdanmark er skruet sammen, og hvordan strukturen i organisationen kan spille sammen med det frivillige engagement – herunder også forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation. Samtidig skal du fungere som en god personaleleder, der er indstillet på at være i spidsen for en fleksibel arbejdsplads og klar til både at involvere medarbejdere og tage beslutninger.

 

Du skal være klar til at arbejde i en organisation, hvor formål, ambition og værdier fremstår tydeligt og har betydning for ansatte. Som administrationschef indgår du i ledergruppen, der også tæller generalsekretæren, udviklingschefen og centerchefen. Ledergruppen har udarbejdet fælles ledelsesgrundlag, og du skal have lyst til at sparre omkring opgaver og ledelse således, at der er sammenhæng mellem arbejdsområderne i FDF, og udviklingen af forbundet understøttes af alle afdelinger.

Stillingsbeskrivelse

Dine opgaver

 • Overordnet ansvarlig for at understøtte frivillige i kredse, landsdele og landsforbund på det administrative område
 • Personaleansvar for seks medarbejdere
 • Ansvarlig for økonomi og økonomistyring 
 • Ansvarlig for udvikling og drift af IT
 • Ansvarlig for ansøgninger og afrapportering af offentlige tilskud samt for persondata
 • Understøtte hovedbestyrelsens arbejde og deltage som sekretær til HB- og FU-møder
 • Løbende sparring med generalsekretær og øvrig ledergruppe omkring løsning af opgaver og tænke den administrative del af fælles udviklingsopgaver

 

Vi forventer at

 • Du kan stå inde for FDFs formål, ambition og værdier 
 • Du har ledelseserfaring, gerne inden for lignende organisationer og opgaver
 • Du har forståelse og gerne erfaringer fra arbejdet med foreningsliv og frivillige
 • Du har økonomisk indsigt og erfaringer med kvartals- og månedsrapportering samt projektstyring/-rapportering
 • Du har indsigt i drift og udvikling af IT
 • Du har overblik og evner at arbejde struktureret i en hverdag, der byder på mange forskellige input og arbejdsopgaver
 • Du vil være med til at fastholde FDF som en arbejdsplads med plads til fleksibilitet, liv og glæde

 

Vi tilbyder

 • Et godt arbejdsmiljø med hjælpsomhed, åbenhed og dialog
 • Et spændende job, hvor du kan være med til at gøre en forskel
 • Gode kollegaer, der brænder for deres arbejde og for at bidrage til, at FDF udvikler sig

 

Løn- og ansættelsesvilkår

 • Løn fastsættes i forhold til dine kvalifikationer efter nærmere aftale
 • Du refererer til FDFs generalsekretær
 • Ansættelsestidspunkt er 1. marts 2018 eller efter aftale

 

Praktiske oplysninger

 • Stillingen er en fast stilling
 • Arbejdsstedet er Rysensteensgade 3, 1564 København V med mødeaktivitet rundt i hele landet – herunder også møder på FDFs kontor i Aarhus ligesom weekendarbejde må påregnes
 • Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte generalsekretær Morten Skrubbeltrang på ms@FDF.dk eller 4173 1180
 • Ansøgningsfrist er 15. januar kl. 10.00
 • Ansøgning med CV og evt. andre relevante bilag sendes til job@FDF.dk
 • Ansættelsessamtaler afholdes 18. januar (1. runde) og 22. januar (2. runde) i København