Velkommen


        FDF giver børn og

        unge et ståsted at

        møde verden fra.

FDF - eventyret begynder her

Velkommen til FDF. I FDF bygge vi huler, hører historier, klatrer, spiller teater, leger og sejler i kano, og meget mere. Vil du være med?

FDF Sct. Jørgensbjerg holder møder for børn i alderen fra 6-10 år hver torsdag i kælderen under Sognegården på Møllehusvej 120. Kontakt kredsleder Bodil Korsgaard 
på 27200952.

Bliv leder

Lederne i FDF er den vigtigste person for børnene og er afgørende for, at børnene får en god oplevelse i FDF.

Men det er ikke kun børnene, der får noget ud af, at du er frivillig leder. Som leder får du selv mange gode oplevelser, et tæt fællesskab, praktiske ledelseserfaringer og mulighed for en bred lederuddannelse. Det viser sig i praksis både at pynte på ethvert CV og give erfaringer, der kan udnyttes i mange jobs i erhvervslivet.

FDF tilbyder dig hele tiden uddannelse til at blive bedre som leder. Det gælder både de bløde værdier omkring pædagogik og holdninger og de mere konkrete som aktiviteter til møder og lejre. Uddannelsen er i høj grad praktisk orienteret, og den vigtigste uddannelse er da også den, der finder sted i dagligdagen i kredsen; sammen med børnene og de andre ledere.

Har du lyst til at blive leder hos os, så send en mail til kredslederen.

Indmeldelse

Vil du gerne indmeldes i FDF Sct. Jørgensbjerg, så kan du printe en blanket her og aflevere den til din leder. Der er også printede blanketter i FDF Kælderen. Download Indmeldelse