Velkommen

 

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

 

Vi ønsker med denne side at give FDF-kredse og skoler de bedst mulige betingelser for samarbejde. 

 

Velkommen!

Få hjælp til at skabe kontakt

10.04.2017

FDF har 7 forbundssekretærer, som gerne kommer ud til jer i kredsen for at hjælpe med at sætte rammerne for et eventuelt skolesamarbejde.


FDF samarbejder med skolen

Velkommen til FDF. I FDF har vi fokus på dannelse i en bred forstand og hos os møder børn og unge:

  • Værdier og forkyndelse, der danner børn og unge
  • Identitetsdannelse, hvor FDF giver børnene mulighed for at spejle sig i voksne rollemodeller, i fællesskabets værdier, i verden omkring dem og i dem selv, så identiteten formes og udvikles.
  • Samarbejde
  • Mesterlære
  • Kreativitet via leg og fantasi
  • Fællesskab og social kompetence

Samarbejde - et udviklingsmål

FDF i samarbejde med skolen er en del af FDFs udviklingsmål.

I FDF sker børne- og ungdomsarbejdet i de lokale kredse. Og en stærk kreds er en åben kreds, der bliver lagt mærke til, og som bidrager aktivt og værdsættes af omgivelserne.

FDF ønsker at gøre en forskel for børn og unge i det omkringliggende samfund, og via vores frivillige engagement i lokalsamfundet er vi med til at skabe et forpligtende fællesskab og en ansvarsfølelse lokalt.

Gennem lokal forankring i kirke, skole og kommune kan FDF både bidrage til en levende kirke, skabe gode rammer for børns og unges dannelse samt understøtte et stærkt demokrati, hvor foreningslivet er en grundpille.

Samtidig bidrager FDFs indsats i lokalområdet også til at sikre den lokals kreds' eksponering og muligheder for medlemsrekruttering.