Aalborg 9 Vejgaard

Fra Snøvsen gennem Vandhanen til Støjsenderen - FDF Aalborg 9 Vejgaards forskellige mødesteder

Siden FDF Aalborg 9's start den 21. juni 1956 har kredsen haft forskellige mødesteder. De første år blev møderne holdt i private hjem, derefter i De Unges Hus på Hadsundvej, og kredsens hytte i Flamsted blev indviet i juni 1962. I midten af 1970'erne fik vi et lokale på 60 m² i Lundsgaardsgade 24. Her startede en tradition med, at der var en konkurrence om mødestedets/kredshusets navn. Alle børn kunne komme med forslag om navn, og der blev stemt om navnet blandt børnene. Forslaget med flest stemmer blev valgt, og mødestedet i Lundsgaardsgade kom til at hedde "Snøvsen".

I 1985 fik vi en villa i Odinsgade, som fik navnet "Vandhanen". I Odinsgade voksede kredsen - vi havde mange gode møder, julestuer, forældremøder og mødeklub. Ja, der var stor aktivitet i huset, og flere andre brugte huset gennem den tid, heriblandt en børnehave og Østremarken privatskole, som startede her. Efter lukningen af Vejgaard Vestre Skole overtog Aalborg Socialpædagogiske Seminarium skolens lokaler, og da pladsen blev for trang, flyttede seminariet ind i "Vandhanen" om dagen. På et tidspunkt brænde kontoret, og hele kredshuset blev røg- og vandskadet, men efter en renovering fortsatte kredsens dagligdag igen.

Seminariet fik med tiden brug for mere og mere plads, så de købte huset af kommunen, og vi kom til at stå uden tag over hovedet. Efter flere møder og flere umulige forslag kom kommunen endelig med huset i Bernstorffsgade. Huset, som fik navnet "Støjsenderen", blev gjort i stand, og der blev bygget materialerum i haven, og garagen blev lavet til møderum med værksted. Efter nogle år i "Støjsenderen" blev pladsen atter for trang, så med hjælp fra kommunen, kredsens ledere og forældre lavede vi for et par år siden en ombygning, så køkkenet blev flyttet, og vores primære mødelokale blev større. Der kom et flot resultat ud af arbejdet, og vi har i dag nogle gode rammer om kredsens arbejde, og vi håber på at kunne blive her mange år, så "Støjsenderen" kan lægge vægge til mange glade FDFere i fremtiden.