Aalborg 9 Vejgaard

FDFs struktur

FDF er et landsdækkende børne- og ungdomsarbejde med omkring 450 enkelte kredse. FDF er organiseret på fire forskellige niveauer:

Kredsen

Kredsen er grundstammen i FDF. Det er her lederne mødes med børnene til de ugentlige møder, ture, lejre og meget mere. Kredsen er en selvstændig enhed, hvilket i praksis betyder, at Landsforbundet er en samling af alle 450 suveræne kredse.

Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder eller en kredsledelse, der i samarbejde med kredsens øvrige ledere arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse. I kredsen er der yderligere en kredsbestyrelse som ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med grundlov og forbundsvedtægter og på økonomisk forsvarlig vis.

Netværk

Det faste netværk består typisk af 4 - 8 kredse, der ligger geografisk tæt på hinanden. Netværket er ansvarlig for at kredsene understøtter hinandens daglige arbejde gennem erfaringsudveksling og gensidig støtte. Ofte vil det faste netværk fremstå som "de nærmeste FDF-venner" for børn og ledere, og man har et indgående kendskab til de andre kredse i netværket. Vi er med i Aalborg Netværk.

Landsdelen

Landsdelen, som har en landsdelsledelse, fungerer som bindeled mellem FDFs hovedbestyrelse og de faste netværk. Mange af de "praktiske" opgaver er lagt ud til landsdelen, og opgaverne lyder blandt andet på: At rådgive og støtte kredsene og de faste netværk, at hjælpe kredsene til egen udvikling samt at gennemføre landsdelens lederuddannelse.

Landsforbundet

Landsforbundet er den fælles platform FDF er. Landsforbundet fungerer med en hovedbestyrelse, med 11 medlemmer, hvoraf mindst fire skal være kvinder og fire skal være mænd. Hovedbestyrelsens skal udarbejde fireårige arbejdsplaner og skal som helhed lede landsforbundet. FDFs højeste myndighed er et landsmøde, der afholdes hvert andet år, hvor halvdelen af hovedbestyrelsens medlemmer er på valg