Det er svært at sige, hvad et år byder på i FDF Aarhus 1. Vi opfinder gerne ting undervejs, ligesom det til tider kan være svært for os at takke nej til gode tilbud om aktiviteter andre steder. Der er dog visse ting, der går igen.

Måned

Arrangement

August

Sæsonopstart

September

Oktober

November

Juleweekend (sidste weekend i måneden)

December

Juleafslutning

Januar

Februar

Fastelavn i Møllevangskirken

Marts

Sing-In

April

Maj

Juni

Sæsonafslutning
Sankt Hans i Møllevangskirken

Juli

Sommerlejr

Ud over de her nævnte har vi selvfølgelig de ugentlige møder i alle klasserne samt de arrangementer, som klasserne selv beslutter sig for at arrangere eller deltage i. Det kan f.eks. være mindre lejrture, deltagelse i diverse adventure races og meget andet.

Det ugentlige møde

I FDF Aarhus 1 holder vi møder tirsdag. Alle møder foregår som udgangspunkt i vores kredshus, FDF-kælderen under Sognegården i Møllevangs Kirken.

Det sker dog, at vi er andre steder og nogle gange på andre tider. Sørg derfor for at orientere dig i programmet, så du er forberedt, hvis vi pludselig ikke skal være i FDF-kælderen.

Det er også vigtigt, at du altid husker at melde afbud mindst et par timer før, hvis du ikke kan komme. Lederne planlægger aktiviteterne ud fra antallet af deltagere, og derfor er det vigtigt, at de ved hvor mange, der kommer.

Husk også altid at have praktisk tøj på. Livet i FDF Aarhus 1 er sjældent stillesiddende, og vi er ikke bange for at være ude i al slags vejr.

Generalforsamling

Hvert år i afholder FDF Aarhus 1 generalforsamling. Her er der mulighed for, at I som forældre kan høre lidt om, hvad vi laver i FDF Aarhus 1 og hvad der kommer til at ske af fremtidige arrangementer. Det er også til generalforsamlingen, at vi afholder valg til bestyrelsen. Normalt spiser vi alle (børn, forældre, søskende og ledere) sammen til at starte med, hvorefter børnelederne tager børnene (inkl. søskende) med udenfor og underholder dem, mens de voksne afholder selve generalforsamlingen.

Lederuddannelse, kurser m.m.

Udover egne lejre og weekendture tilbyder FDF også en række kurser m.m. til de lidt ældre børn og ledere. FDF tilbyder ugekurser for både seniorvæbnere og seniorer hvert år i efterårsferien (uge 42) og påskeferien.

Ydermere har FDF Aarhus 1 i en årrække deltaget i en række arrangementer i landsdelen, hvor man i mindre hold bl.a. konkurrerer i forskellige opgaver og udfordringer mod andre hold. Fælles for disse er, at de primært er for de større børn.

Sommerlejr

Hvert år afholder vi en sommerlejr. Der er ingen ”faste” regler for sommerlejren, som kan tage mange former: Nogle gange er det hele kredsen samlet, andre gange er det enkelte klasser for sig. Nogle gange er det kun FDF Aarhus 1, andre gange sammen med andre. Nogle gange er det meget primitivt, andre gange ikke. Nogle gange er det lige i nærheden, andre gange noget længere væk. Fælles for dem alle er dog, at vi er væk i 5-7 dage, og at vi har som mål, at sommerlejren skal være årets højdepunkt – for alle.

Rettidig tilmelding til weekendture og lejre er vigtig for vores planlægning; forsinket tilmelding kan f.eks. betyde, at vi ikke får booket en hytte eller lignende. FDF Aarhus 1 har i 2015 tilmeldt sig nemtilmeld.dk, der giver mulighed for digital tilmelding og betaling til vore arrangementer.

Hvert femte år afholder FDF landslejr, der foregår ved Julsø ved Silkeborg. Her ejer FDF et meget stort og meget naturskønt landområde kaldet ”Sletten”. Landslejren er det største, der findes i FDF-regi, og i de ti dage lejren varer, skyder en hel ny by op ved søens bred – en by, vi selv bygger. Alle fra pilte og opefter inviteres med på landslejren.

Weekendlejre

Vore weekendture og lejre er nogle af de fedeste af FDF Aarhus 1's aktiviteter. Her har vi mulighed for at lave længerevarende, mere sammenhængende og mere udfordrende aktiviteter. Dermed har børnene en mulighed for at opleve noget ganske særligt, som de ikke oplever til ugemøderne, ligesom de også oplever hinanden på en helt anden måde. Og nå, ja – man skal heller ikke undervurdere, at det giver forældrene mulighed for en pause derhjemme…

Vi har en fast kredsweekend i løbet af året, som i de sidste par år har været en juleweekend den sidste weekend i november. Som udgangspunkt deltager alle aldersklasser i disse weekender, da det er vigtigt for os at skabe et tæt sammenhold i hele kredsen. Weekenderne planlægges af et par ledere på tværs af de forskellige klasser.

Derudover er der til tider weekender for specifikke klasser. Disse weekendture planlægges af klassens egne ledere, og de ligger ikke fast, men kan svinge fra år til år.