Intet her i livet er gratis – og desværre heller ikke FDF. Der skal penge til at skabe både ugentlige møder, men også weekendture og lejre, og hvad vi ellers måtte finde på i løbet af en sæson.

Der opkræves kontingent to gang pr. sæson i løbet af hhv. foråret og efteråret. Det sker elektronisk, og det er vigtigt, at du husker at betale i tide, da vi bruger kontingentoplysningerne til f.eks. indberetninger af medlemstal til kommunen m.m.

Udover kontingentet vil du opleve enkelte ekstraudgifter f.eks. til deltagelse i weekendture og lejre. Vi forsøger generelt at holde betalingen så lav som muligt, og ekstraudgifterne dækker som udgangspunkt kun lejrenes/aktiviteternes omkostninger. Der genereres som udgangspunkt ikke overskud på lejre m.m., og i det omfang, der opstår et overskud, anvendes dette til f.eks. aktiviteter eller reduceret deltagerbetaling på senere lejre, ture m.m.

Udgiftspost

Vejledende pris

Kontingent

300 kr. pr halvår

Weekendlejr

Ofte ca. 250 kr.

Sommerlejr

Oftest 600 - 800 kr.

Landslejr og udlandsture

Kan variere en del, og meldes ud for de specifikke ture