Som forælder til et barn i FDF Aarhus 1 er der meget at holde styr på. For at hjælpe dig lidt på vej, vil vi anbefale, at du særligt fokuserer på følgende:

Læs programmet og sedler nøje: Det hænder, at dit barn skal have noget bestemt med, f.eks. noget bestemt tøj, gummistøvler eller lignende. Det hænder også, at vi mødes et andet sted end i kælderen ved Møllevangskirken. Alt dette ved du kun, hvis du har læst programmet og de udleverede eller tilsendte sedler.

Husk altid tøj til at være udenfor: Uanset vejret kan vi godt lide at være udenfor – at andre gør noget indenfor, er ikke et argument for, at vi ikke godt kan gøre det udenfor. For at forhindre gennemblødte og frysende børn – eller børn, der får ødelagt deres pæne tøj – skal børnene således have ordentligt tøj på. Dette gælder selvsagt både for ugemøder og på weekender/lejre.

Husk at melde afbud: Det kan ske, at man ikke kan komme – og det er også helt i orden. Lederne har dog ingen mulighed for at planlægge eller forberede sig ordentligt, hvis de ikke ved nogenlunde hvor mange, der dukker op. Derfor er det vigtigt at melde afbud til de ledere, dit barn er tilknyttet og dette sker via SMS. Ledernes kontaktoplysninger findes på programmet.

Spørg den rette person: Alle ledere er ikke involverede i alle arrangementer, og det er derfor ikke alle, der kan svare på alle spørgsmål. For at undgå forvirring – og for at du skal undgå at stille det samme spørgsmål flere gange – kan du stille spørgsmålet det rette sted (se nedenfor).

Disse fire små forholdsregler kan gøre den store forskel mellem en glad leder og en utilfreds leder – og det er det afgørende for, om dit barn får en god oplevelse.