Man kan stille mange spørgsmål til en FDFer, men dette er ét af de sværeste spørgsmål at svare på. Modsat fx en svømmeklub – der ofte har en klar og på forhånd fastlagt plan for, hvad man skal lære på de enkelte klasser – er FDF noget mere frit. Vi kan – hvis vi vil – lave hvad vi vil, så længe det lever op til FDFs formål og værdigrundlag.

Derfor er der også meget stor forskel på det, der bliver lavet rundt omkring i de mange FDF-kredse i Danmark. Eksempelvis findes der kredse, der har fokus på teater; der findes kredse, som fokuserer på friluftsliv; der findes søkredse, og der findes sågar en kajakkreds i Århus.

Omvendt har langt de fleste kredse et særligt forhold til natur og friluftsliv – og det er noget, der dyrkes næsten overalt i landet. Musik spiller også en meget stor rolle i FDF, og leg og fantasi har også en særstatus.