Som forælder kan man have mange spørgsmål. Det er vigtigt, at du spørger den rette, da vi ikke nødvendigvis alle sammen kan svare på alle spørgsmål.

Hvis du er i tvivl, som tøv dog ikke med at spørge kontaktlederen for dit barns klasse eller kredslederen; så kan vi guide dig i retningen af et svar.

Hvad vil du spørge til?

Hvem skal du tale med?

Børneattester

Kredslederen

Billeder

Kontaktlederen / kredslederen

De ugentlige møder

Børnelederne for dit barns klasse

Denne håndbog

Kredslederen

FDF Aarhus 1 i medierne

Kredslederen

Hjemmesiden FDF1.dk

Kredslederen

Knasten

Knastens bestyrelse

Kredsens langsigtede udvikling

Bestyrelsesformanden

Om kredsen og FDF i almindelighed

Kontaktlederen / kredslederen

Samværsregler

Kredslederen

Sommerlejr

Kontaktlederen / Sommerlejrudvalget

Weekendture

Kontaktlederen

Økonomi og Flextilmeld

Kassereren