Medlemsskab

Medlemskab af FDF Århus 14. kreds koster 720 kr. årligt, der betales i to rater. Indmeldelsesblanket uddeles i FDF-klassen.

Det er naturligvis muligt at bruge fritidspas, som man kan ansøge om hos Aarhus Kommune

https://www.aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/

Ligesom det er muligt at søge støtte hos Christianskirken.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik. Du kan også købe en brugt i kredshuset.

Gå til butikken

Venskabsforening

Vi arbejder på at få en gruppe op at køre, der kan støtte op om arbejder i kredsen, der foregår ved siden af de ugentlige møder. Der er alt fra at være klar på at bage kage til lodseddelsalget, være tilkalder ledervikar eller at hjælpe med at skrive ansøgninger til fonde, får at få økonomien til at hænge sammen.

Er du interesseret i at give en hånd med så kontakt en fra kredsledelsen. Enten Christina Vedel-Smith på telefon 2517 4450 eller Anita Laustsen på telefon 2070 5882. Det kan evt være med en sms.