Michael Høgh

Tlf: 23 21 20 96
Mail: mih@intego.dk

Jan Larsen

Tlf: 28 13 92 65

Karin Larsen

Tlf: 25 32 59 82
Mail: karinlarsen1982
@gmail.com

Kontakt kredsledelsen

kredsledelse@fdfaars.dk