Naturrum Cimbrerhøjen - Her er der plads til alle

Vi har en vision om, at rammerne omkring vores børn, unge og voksne er lige så fantastiske, som de fortjener. Vi ønsker at have et fremtidssikret kredshus, der gør, at vi som FDFere bliver ved med at bestå, så vi kan hjælpe med til at bære den vigtige samfundsmæssige opgave at favne børn og unge og give dem ballast til livet.

Vores kredshus til afholdelse af de ugentlige møder har en del år på bagen. Et tidligere husmandssted, som FDF Aars erhvervede i begyndelsen af 1980erne, blev renoveret af frivillige kræfter – børn som voksne – tilbage i 1983 og indviet i 1984. Udløbsdatoen for dette hus er ved at være overskredet. Vi mangler plads til vores 150 børn, unge og frivillige ledere og de oplevelser og aktiviteter, vi ønsker at give dem med i bagagen på vej mod deres voksenliv. Kombinationen af FDFs formål, værdier, aktiviteter og menneskesyn giver et særligt ståsted i livet. Et ståsted, hvor vi ruster nye generationer til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber og tage ansvar for den verden, vi alle er en del af.

Vi har nedsat en projektgruppe, som arbejder målrettet på at lave projektbeskrivelse og få søgt penge hjem til at realisere dette fantastiske nye kredshus, som vi allerede kalder Naturrum Cimbrerhøjen. Vi har fået hjælp af Krogh Madsen Arkitekter til at lave disse flotte skitsetegninger, så vi kan præsentere visionen for lokalområde og fonde.

Naturrum Cimbrerhøjen vil være en stor gevinst for alle, der brænder for FDF Aars, men også for de mange brugergrupper i Aars og omegn, vi ønsker at dele huset med.

Vi glæder os til at give det styrkende fællesskab bedre rammer!

Ved spørgsmål kontakt gerne projektgruppen

Gitte og Brian Larsen

Bjarne Falkesgaard

Anja Søndergaard Nielsen

Følg projektet på Facebook

Kontakt

naturrumcimbrerhojen
@gmail.com

Adresse

Naturrum Cimbrerhøjen

Gl. Gislumvej 4
9600 Aars

Google Maps

Faciliteter

Bålplads
Drikkevand
Egnet for gangbesværede
Egnet for barnevogne
Egnet for kørestole