FDF Alsønderup afholder årsmøde på Baunetgården (Baunevej 16, Alsønderup) tirsdag d. 25. februar 2020.

Dagsorden for årsmøde:

§1 Valg af dirigent
§2 Valg af referent
§3 Bestyrelsens beretning
§4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
§5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
§6 Valg af suppleanter
§7 Valg af revisorer
§8 Eventuelt