FDF Alsønderup afholder årsmøde igen i 2020

Dagsorden for årsmøde:

§1 Valg af dirigent
§2 Valg af referent
§3 Bestyrelsens beretning
§4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
§5 Valg af bestyrelsesmedlemmer
§6 Valg af suppleanter
§7 Valg af revisorer
§8 Eventuelt