Adventureløb i FDF

Her finder du en kort præsentation af nogle af de mere udfordrende arrangementer i FDF. Skal du med?

Væbnermesterskabet

Deltag med din patrulje i en landsdækkende konkurrence med andre væbnere, seniorvæbnere og seniorer.

Du deltager på Væbnermesterskabet i patruljer bestående af 3-6 væbnere, seniorvæbnere eller seniorer og 1-2 patruljeledere. Kredsen må gerne have flere patruljer med i konkurrencen. Der kæmpes i to kategorier; væbnerkategorien (5.-8. klasse) og seniorkategorien (9. klasse-18 år*).

Hver patrulje skal have en patruljeleder, som skal være fyldt 18 år.

Konkurrencen er i to dele: en netdel og en finale-del. 

*Vær opmærksom på, at Væbnermesterskabet i 2021 afvikles i et andet format og på flere lokationer end vanligt for at overholde corona-restriktionerne. Læs mere om Væbnermesterskabet 2021 her.

Netdelen

Starter i løbet af foråret, hvor patruljen besvarer opgaver på nettet. Opgaverne åbner og lukker på forskellige tidspunkter, og patruljen kan følge med på hjemmesiden og se, hvilke opgaver som kommer og hvilke opgaver, som snart lukker. I løbet af foråret er der også to dage, hvor der kommer flere opgaver end normalt. Disse dage kaldes Hotspots. Her løser patruljerne opgaver på samme tid med alle andre patruljer i landet.

Finalen

Foregår i Kr. Himmelfartsferien. Her mødes alle patruljer i København til en kæmpe lejr. Torsdag, fredag og lørdag oplever patruljerne udfordrende og sjove poster og løser mysterier og opgaver. Posterne er spredt ud over hele Københavnsområdet, og patruljerne kommer rundt ved hjælp af s-tog, bus, metro og egne ben.

Kredsen/patruljen bestemmer selv, hvor meget der bruges fra Væbnermesterskabet. Du vælger selv om I er med i netdelen, kun på Hotspot, kun på Finalen eller om I tager hele pakken. Vælg selv hvor meget Væbnermesterskabet skal fylde i jeres sæsonplan og tag det med, som i har lyst til.

Tidspunkt og sted

Netdelen starter i løbet af foråret. Se startdatoen på hjemmesiden.

Finalen foregår altid i Kr. Himmelfartsferien. Onsdag til søndag.

Læs mere på hjemmesiden og Facebooksiden.

GRY

GRY – har sit navn fra daggry. Hvilket betyder, at GRY-løbet starter når solen går ned og slutter når solen står op.

GRY er et natløb i landsdel 6 for væbnere, seniorvæbnere og seniorer. Løbet består både af en patruljekonkurrence og en postkonkurrence. Det betyder, at tilmelder man en patrulje, så skal man samtidigt tilmelde en post, som man i kredsen står for.

Deltagere

Deltagere skal være minimum 11 år og max. 19 år ved løbsafslutning.

Løbet er opdelt i en væbner- og en seniorkategori, samt en postkategori for kredsene. Patruljerne kan deltage som væbnerpatrulje, hvis patruljens gennemsnitsalder ved løbsafslutning er under 15 år, og hvis maksimalt én deltager i patruljen ved løbsafslutning er fyldt 16. Alle øvrige patruljer deltager som seniorpatruljer.

Der udleveres løbende kort ved posterne til de kommende poster, og ruten er mellem 20 og 25 km lang.

Tidspunkt og sted

GRY finder sted første lørdag i oktober med indtjekning mellem kl. 18:00 og 18:30 og slutter om søndagen kl. 10:00.

Start og slut destination kendes fra start. 

Se mere information på deres Facebookside. 

Vendialøbet

Vendialøbet er et løb, som arrangeres af FDF Landsdel 1. Løbet har eksisteret siden 1971.

Du har chancen for at udsætte dig selv for udfordringer udover det sædvanlige! Tidligere Vendialøb har budt på bunker-overnatning, røgdykning, natsejlads i kano, o-løb, klatring i højspændingsmaster, samt et væld af hjernevridende opgaver når du allermest trænger til at sove. Din fysik og din hjerne vil undervejs blive udsat for mange forskellige typer udfordringer, hvor det er din og din makkers udholdenhed, samarbejdsevner, snilde og mentale overskud, der kan gøre forskellen.

 

Deltagere

Det er et udfordrende løb for FDFere over 15 år. Hvis du er under 18 år gammel, skal du også aflevere en tilladelse fra dine forældre.

Vendia er primært for FDFere fra hele landet, men deltagere fra andre uniformerede ungdomskorps er velkomne.

Tidspunkt og sted

Afholdes i slutningen af april måned.Du kan læse mere om løbet på deres hjemmeside og Facebookside.

Coming Home 2 Charley

CH2C er kort fortalt et løb for væbnere, seniorer og ledere...

- ...der vil have nye og spændende udfordringer 
- ...der kan lide at dyste i klassiske væbner-aktiviteter
- ...som elsker anderledes og sjove opgaver
- ...og som er friske på en lang gåtur i smukke og ukendte omgivelser fra post til post.

Deltagere

CH2C er opdelt i tre rækker:

- Væbnerrækken for de yngste (væbnere og seniorvæbnere)
- Seniorrækken 
- Oldboysrækken for de ældste (18+).

Holdstørrelsen er mellem 4-8 deltagere for væbnerrækken inkl. 1-2 ledere over 18 år, 3-6 deltagere for seniorrækken og 3-4 deltagere for oldboys. Løbet er overordnet ens for de to rækker. Ruten for væbnerrækken er ca. 25 km, mens seniorer og oldboys får glæde af en lidt længere rute og ekstra poster undervejs.

Tidspunkt og sted

CH2C foregår om efteråret typisk sidst i oktober.

Startstedet skal regnes ud, ved at løse startopgaven, som findes på CH2Cs hjemmeside. Løbet starter og slutter i Københavnsområdet. Man skal selv sørge for at komme til og fra løbet - som ikke nødvendigvis starter og slutter samme sted.Læs mere om løbet på hjemmesiden.

JMV / Efterårshike

JMV er en forkortelse for HJEMVE, som JMV-udvalget gør deres bedste for at lade deltagerne føle på turen. 

Deltagere

JMV er en weekendtur for FDFere og spejdere, der har mod på at prøve kræfter med sig selv og naturen - og de andre hold - i form af forskellige udfordringer af såvel fysisk som intellektuel karakter. Det kan være en god idé at medbringe forskellige hjælpemidler - så som lommeregner, passer, lang lineal, målebånd, håndbøger og værktøj. Det er også tilladt at hente hjælp hos den lokale befolkning, hvis man kan få noget ud af det.

Operation JMV starter fredag aften og slutter søndag før frokost. Deltagerne bliver udsat for fysiske udfordringer - det være sig lange traveture, lidt søvn og strabadser med f.eks. bygning af et eller andet relativt tungt i rafter. Afstandene har varieret meget fra den ene gang til den anden, men efterhånden er vi nået frem til en mere eller mindre fast skabelon. Nu foregår det normalt på den måde, at fredag aften er distancen på op til 8 km, lørdag op til 34 km og søndag op til 8 km. Desuden skal man forvente et mindre natløb undervejs.

Tidspunkt og sted

Weekendturen er altid første weekend i oktober og er en vandretur rundt i det vestjyske.Du kan læse mere om JMV på Facebook.

Ranger Challenge

Rangerne i Afrika er savannens vogtere. Rangerne i Afrika benytter mange af de samme principper som væbnerne, seniorvæbnerne og seniorerne i FDF gør brug af. De skal kunne færdes i naturen uden at sætte spor. De skal kende til planter og dyr og skal kunne følge både dyrenes og krybskytternes spor. De skal kunne lave mad over bål og udnytte naturens ressourcer, når de er væk fra campen i længere tid af gangen. 

Deltagere

Ranger Challenge er et årligt tilbagevendende tværkorpsligt løb for FDFere og spejdere i alderen 12 til 18 år. Det er arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med otte af Danmarks spejderkorps – heriblandt FDF. Løbet er en patruljedyst, hvor deltagerne skal igennem mange af de samme opgaver, som rangerne i Afrika møder, og de vil blive presset til at yde deres ypperste.

Hovedgevinsten er en vandrepokal, men undervejs i løbet er der også mulighed for at sikre sig en af de helt særlige delpræmier. Det kan ikke røbes på forhånd, hvad disse præmier består af – bortset fra, at det vil være nogle helt specielle oplevelser, der bestemt er værd at gå efter.

Tidspunkt og sted

Løbet foregår selvfølgelig i Ree Park Safari – tæt på parkens mange vilde dyr med poster, madlavning og overnatning mellem løver og ulve, bjørne og næsehorn.

I 2020 finder Ranger Challenge sted 27.-29. marts 2020. Se mere information på hjemmesiden.