Introaften om FDFs grundlæggende lederuddannelse

Bliv introduceret til FDFs grundlæggende lederuddannelse.

4. March 19:00 - 4. March 20:30
<p>Foto: Thomas Grinderslev</p>

Foto:

Foto: Thomas Grinderslev

Arbejdsgruppen for FDFs grundlæggende lederuddannelse, inviterer til introduktions- og sparringsaften om den ny-reviderede udgave af FDFs grundlæggende lederuddannelse. Få viden om hvordan materialet kan bruges, og spar med andre ledere om hvordan det kan sættes i spil ude i kredsene.

Vær med på: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA3YmM3MTYtMDkwMC00NDU0LWJjZjQtM2UwMGU3ZWNkZTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f068d45-647e-4f4a-ae63-605d79ad22c4%22%2c%22Oid%22%3a%22dab9c1e4-c1b9-4a83-b44d-533fed861135%22%7d 

Dato

4. March 19:00 - 4. March 20:30

Sted

Online

Målgruppe

Ledere (18+)

Pris

Gratis

Arrangør

FDFs uddannelsesforum