KursusSTART (tidl. 7.-8. kl. kursus)

At være på KursusSTART er en oplevelse, du sent vil glemme.

13. February 15:30 - 17. February 11:30

Som deltager på et KursusSTART, får du mulighed for at møde nærværende forkyndelse, skøre instruktører, nye venner og være en del af et større fællesskab. På KursusSTART bliver du introduceret til FDF som landsforbund med fokus på kursus-muligheder, forkyndelse, internationale aktiviteter og værdigrundlag. Du bliver også klædt på til opgaven som assistent og senere leder i FDF ud fra en snak om FDFs lederideal, og så prøver du en masse forskellige aktiviteter, som du kan bruge i kredsen, når du er hjemme igen.

Det er KursusSTARTs formål at:

  • Deltagerne får en indføring i grundbegreber i kristendommen – og oplever kristendommen som noget nærværende, der har betydning for dem selv og deres forhold til andre.
  • Give deltagerne en forståelse af FDFs værdigrundlag og lederideal igennem aktiviteter.
  • Styrke deltagernes engagement i kredsarbejdet.
  • Deltagerne oplever sig selv som medlem af et større FDF-fællesskab med jævnaldrende, hvor der også er plads til nærvær og intimitet samt mulighed for at møde den enkelte deltager.
  • Styrke deltagernes FDF-identitet.
  • Præsentere deltagerne for deres muligheder som ung i FDF – primært kommende kurser som de kan komme med på.
  • Introducere til hvad landsforbundet er og laver.

Dato

13. February 15:30 - 17. February 11:30

Sted

Limbjerggård og Rysensteen

Målgruppe

Unge (12-18), Børn (0-12)

Arrangør

Landsforbundet