Indkaldelse til landsmøde

I henhold til vedtægternes paragraf 14 stk. 5 indkaldes hermed til ordinært landsmøde på Hotel Nyborg Strand den 16.-18. november 2018.

Foto: Thomas Heie Nielsen

I henhold til vedtægternes paragraf 14 stk. 5 indkaldes hermed til ordinært landsmøde på Hotel Nyborg Strand den 16.-18. november 2018.

Landsmødedagsorden

Kredse og landsdele opfordres til senest syv uger før landsmødet, fredag den 28. september 2018 kl. 12, at foreslå kandidater til hovedbestyrelsen jævnfør vedtagternes paragraf 13 stk. 2. 

I henhold til vedtægternes paragraf 14 stk. 5 skal øvrige landsmødeforslag være hovedbestyrelsen i hænde senest syv uger før landsmødet, ligeledes den 28. september 2018 klokken 12.00.

Deltagelse 

Vedrørende deltagelse i landsmødet henvises til vedtægternes paragraf 14 stk. 1. Deltagere fra kredse og landsdele, udover de paragraf 14 stk. 1, oplistede kan deltage såfremt landsmødet godkender tilstedeværelsen. Sidstnævnte gruppe deltager som observatører uden stemme- og taleret.