Tilmelding til FDFs landsmøde 2018

Nyborg Strand, 16.-18. november

Landsmødet afholdes hvert andet år, og det er her de store beslutninger om FDF tages.

FDFs nutid og fremtid debatteres og nye udviklingsmål besluttes. Landsforbundets regnskaber fremlægges og de kommede års budget vedtages inkl. kontingent til landsforbundet. Desuden kan alle kredse og landsdele stille forslag til vedtagelse.
 

Hvem kan deltage?

På FDF landsmøde kan deltage:

  • Én stemmeberettiget repræsentant fra hver af FDFs kredse valgt af lederråd og kredsbestyrelse. Kredse, der per 31. december 2017 var mindst 100 medlemmer, har mulighed for at sende to repræsentanter.
  • Fra hver landsdel tre valgte medlemmer og to ungdomsrepræsentanter
  • Hovedbestyrelsens medlemmer

Desuden kan deltage med taleret, men uden stemmeret:

  • Kandidater på valg til hovedbestyrelsen
  • Landsforbundets ansatte
  • En repræsentant fra hver af de til FDF tilsluttede skoler
  • Den landsmødevalgte interne revisor
  • Udvalgsformænd og –medlemmer inviteret af landsforbundet. Disse deltager som observatører, men med taleret under de punkter, som påvirker eller påvirkes af udvalgets arbejde.

Kredse kan sende flere deltagere med som observatører. Observatører kan deltage, såfremt landsmødet godkender tilstedeværelsen, og pladsforholdene tillader det. Observatører deltager uden stemme- og taleret.

 

Tilmelding

Alle deltagere skal tilmelde sig via Flextilmeld her.

Deltagere fra kredse skal tilmelde sig som enten repræsentant eller observatør. Alle kredse har ret til én repræsentant på landsmøde, kredse med mindst 100 medlemmer har ret til to. Det er vigtigt, at kredsen selv aftaler, hvem der deltager med hvilke egenskaber fra kredsen inden tilmelding.

Du kan ikke tilmelde dig direkte som repræsentant for anden kreds, da der først skal registreres en fuldmagt. Du skal derfor tilmelde dig som observatør for egen kreds, og så retter forbundskontoret din tilmelding til, når fuldmagten er registreret.

Repræsentanter for landsdelene skal vælge at tilmelde sig med den funktion og ikke via deres kreds. Det samme gør sig gældende for ungdomsrepræsentanter.

Udvalgsmedlemmer skal have en aftale med deres udvalgsformand før de tilmelder sig landsmødet.

Hvis du er tvivl om, hvordan du tilmelder dig korrekt, så kontakt forbundskontoret på tlf. 3313 6888 eller FDF@FDF.dk. Så hjælper vi dig på rette vej.