Fuldmagt til landsmødet

Fra observatør til repræsentant

For at have stemmeret på FDFs landsmøde skal du enten være kredsleder eller bestyrelsesformand - eller have en fuldmagt.

Repræsenterer du en anden kreds end din egen, skal du have en fuldmagt, uanset hvad rolle du har i din egen kreds.

Fuldmagten kan kun afgives af kredslederen eller formanden fra den kreds, der afgiver fuldmagten og i overensstemmelse med bestyrelse.
Det gøres ved at udfylde nedenstående formular.

Fuldmagterne vil blive sammenholdt med data fra Carla , så det er vigtigt, at kredsen sikrer, at rollerne i Carla er opdateret. 

Landsdelsrepræsentanter kan ikke videregive fuldmagt.

 

Af hensyn til stemmeadministration bedes fuldmagter være indsendt senest fredag den 9. november 2018.

 

Fuldmagter kan dog afgives helt indtil lørdag den 17. november kl. 10.59 i fald af at kredsen er udfordret ift. at få styr på fuldmagten. 
Efter lørdag den 17. november kl. 11.00 udleveres der ikke flere stemmesedler, og der modtages derfor heller ikke flere fuldmagter.
 

Det er deltageren, der skal have en fuldmagt, der registrerer sig, hvorefter kredsleder eller formand i fuldmagtgivers kreds skal godkende via Flextilmeld. Først herefter ændres tilmeldingen fra observatør til repræsentant.


Landsmødeafgift
Landsmødeafgiften faktureres til deltagerens kreds - også selvom der modtages en fuldmagt fra en anden kreds.