FDF landsmøde 2018

Praktiske informationer

Siden her vil løbende blive opdateret med deltagerliste, overnatningsfordeling samt en liste med repræsenterede kredse.

 

Landsdelenes egne møder
Information om landsdelenes egne møder kommer senere

 

Natmad
Lørdag aften har kredsene mulighed for at bestille natmad for egen regning. Nærmere information følger.

 

Dagsorden og bilag til landsmødet
Bilag til landsmødet udkommer efterfølgende plan:

 • Indkaldelsen til FDFs landsmøde er udsendt med FDF LEDEREN, maj 2018
 • FDFs årsregnskaber for 2016 og 2017 kan findes under dagsorden og bilag i løbet af september.
 • Hovedbestyrelsens skriftlige beretning, handlingsplansforslag samt udkast til nye vedtægter udsendes til alle kredse i september måned og kan efterfølgende findes under punktet dagsorden og bilag
 • Dagsorden og øvrige bilag udsendes via mail fra forbundskontoret senest fredag den 12. oktober 2018.
   

Indsendelse af landsmødeforslag og opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen
Forslag og kandidater til HB indsendes, så de er forbundskontoret i hænde senest fredag den 28. september 2018 kl. 12.00. Både kandidater til hovedbestyrelsen og forslag til dagsordenen stilles via web-formularer.

Forslag til dagsorden

Kandidater til Hovedbestyrelsen

 

Pris og betaling
Landsmødeafgiften udgør kr. 1800 eksklusiv overnatning men inklusiv forplejning. Morgenmaden er en del af værelsesprisen, hvilket betyder, at hvis du selv står for overnatning, skal du også huske morgenmaden. 
Det samlede beløb opkræves direkte hos kredsens kasserer.

Landsmødeafgiften faktureres til deltagerens kreds - også selvom der modtages en fuldmagt fra en anden kreds. 

Rejseudligning for alle deltagere på landsmødet fratrækkes inden fakturering.

 

Overnatning
På tilmeldingen ønskes værelsestype. Forbundskontoret koordinerer overnatningen med Hotel Nyborg Strand. Se nedenstående overnatningsmuligheder. Ønskes anden overnatning foregår det på eget initiativ.

 

Overnatningspriser
Alle priser er pr. person og dækker to nætter inklusiv morgenmad. 

 • Lille enkeltværelse m/bad og toilet, kr. 962,-
 • Enkeltværelse m/bad og toilet, kr. 1.440 kr,-
 • 2-personers værelse m/bad og toilet, kr. 978,-
 • 3-personers værelse m/bad og toilet, kr. 752,-
 • 4- eller 5-personers værelse m/bad og toilet, kr. 640,-
 • Møderum som sovesal på hotellet inklusiv morgenmad, kr. 240,-
 • Sørger selv for overnatning og morgenmad, kr. 0,- 

Forbundskontoret tildeler pladserne efter "først-til-mølle" princippet, men kan ikke garantere at alle får deres ønsker opfyldt. Har du ønsker til værelseskammerater, påføres dette tilmeldingen. Tilmelder I jer samtidig, er der størst chance for, at få jeres ønsker opfyldt. 
Da vi kun har et begrænset antal enkeltværelser til rådighed på hotellet, prioriteres deltagere med særligt behov. 

 

Start og sluttid og program
Landsmødet starter i Nyborg Kirke fredag den 16. november 2018 kl. 20.00 og slutter på Hotel Nyborg Strand søndag den 18. november senest kl. 16.00.

 

 

Landsdelenes forberedelsesmøder
I uge 43-45 afholdes der formøder i alle landsdele, hvor der kan stilles spørgsmål og tages hul på debatterne. Læs mere om formøder i landsdelene