Anna Korsgaard Berg

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2020

FDF-CV

1998-2011: Barn og senere ugentlig leder i FDF Sct. Jørgensbjerg

2011-Nu: Ugentlig leder i FDF Skovlunde

2010-2015: Medlem af FLUX Redaktionen

2012: Kursusleder på 7.-8. klasseskursus

2013-2017: Instruktør på FDF Seniorkursus Vork

Formand for forkyndelsesudvalget til FDF Landslejr 2016

2016-2020: Formand for Trosudvalget

Forperson for Forkyndelsesudvalget til FDF Landslejr 2021

Uddannet træklatreinstruktør siden 2012 og kanoinstruktør siden 2014

 

Mærkesager

  • Kredsen
  • Et samlet forbund
  • Tro

 

Uddybning

Jeg stiller mig til rådighed som kandidat til Hovedbestyrelsen, da jeg gerne vil bidrage til, at FDF fortsat udvikler sig, så vi kan give endnu flere børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Kredsen er hele grundlaget for børn og unge i FDF, og det er derfor vigtigt for mig at sikre kredsudvikling både for den store kreds, den lille kreds, den aktuelt passive kreds og den by, der endnu mangler en kreds. Heri spiller forbundets ansatte en vigtig rolle for at være til rådighed, og det mener jeg er noget, vi fortsat skal prioritere. Samtidig er det også vigtigt for kredsudvikling at have fokus på lederuddannelse både lokalt og nationalt.

FDF skal være et samlet forbund, hvor samarbejdet skal styrkes fra kredsene til både nabokredse, landsdele, udvalg og arbejdsgrupper. Fra mit arbejde i Arenaen (FDFs udvalgsforum), ved jeg, hvor mange gode kræfter, vi har inden for mange forskellige områder, og disse kan vi godt få sat i spil endnu bedre. At være et samlet forbund handler også om at have fælles identitet med samtidig plads til selvstændige og mange forskellige kredse.

Tro er en mærkesag for mig. Vi skal turde stå ved vores formål i FDF og vores tilknytning til folkekirken. Helt centralt i FDF er det, at vi som ledere møder børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus - og på den måde giver håb og samtidig plads til både tro og tvivl. Netop det helt unikke rum for tro og tvivl, tror jeg mange børn og unge i dag har brug for – og derfor har vi et ansvar for at blive endnu bedre til at skabe det.