Beslutning om online landsmøde

FDFs Landsmøde 2020 bliver et online møde.

FDFs hovedbestyrelse har besluttet, at FDF Landsmøde 2020 afvikles som et onlinemøde. Beslutningen er truffet på baggrund af, at der i den seneste tid været usikkerhed om, i hvilken form FDF Landsmøde 2020 kan og bør afholdes. Ændringer i smittetal medfører også ændringer i myndighedernes retningslinjer, ofte med kort tid fra offentliggørelse til implementering. Derfor ønsker hovedbestyrelsen at skabe sikkerhed om landsmødets afholdelse ved at ændre formen fra et fysisk møde til et online møde. Med denne beslutning kan vi med vished om mødets form begynde at se frem mod landsmødet, og kredsene får mulighed for at forholde sig til alle punkter på dagsordenen i en ramme, som vi selv er herre over.

FDFs hovedbestyrelse ønsker et repræsentativt landsmøde, hvor alle kredse har reel mulighed for at deltage på lige fod. Et online landsmøde giver kredsenes repræsentanter mulighed for at deltage i debatten, forholde sig til de indkomne forslag og vælge en ny hovedbestyrelse i en ramme, hvor det ikke er ydre forhold, som har betydning for hvilke kredse, som deltager og præger landsforbundets retning i de kommende år.

FDF har som landsforbund brug for at mødes til landsmøde. Vi er en demokratisk opbygget forening, som i fællesskab til landsmødet sætter retningen for vores forbund. Det er vigtigt stof, som skal debatteres. Kredsene skal bl.a. forholde sig til indkomne forslag og de kommende års budgetter samt udviklingsmål. Ligeledes skal der vælges en ny hovedbestyrelse for FDF. Til landsmødet findes kredsene fælles fodslag, og derfor er det vigtigt med et repræsentativt møde.  

 

Vedtægter

En omlægning af FDFs landsmøde til et online møde er ikke beskrevet i FDFs vedtægter. 
Hovedbestyrelsen har truffet beslutningen om denne form på landsmødet for at minimere Covid 19-smitterisikoen og for sikre størst mulighed for deltagelse på lige vilkår for alle kredse. Samtidig kan det konstateres at mange andre organisationer og foreninger i den seneste tid har afviklet online generalforsamlinger, uden tydelig hjemmel i deres vedtægter.

Der er dog ikke tydelig hjemmel i FDFs vedtægter til at omlægge mødet til et online format. FDFs advokat vurderer, at landsmødet godt kan gennemføres som online møde, såfremt landsmødets lovlighed og beslutningsdygtighed godkendes med enstemmighed af de stemmeberettigede kredse. 

Hvis du har spørgsmål til gennemførelsen, som du ikke kan finde svar på på FDF.dk eller hvis du overvejer at gøre indsigelser imod gennemførelsen af et online landsmøde vil vi for alles skyld henstille til, at du hurtigst muligt og i god tid inden mødet kontakter os på FDF@FDF.dk eller 31 13 68 88 for en dialog om dine eventuelle betænkeligheder ved gennemførelsen af et online landsmøde.