Christian Skovsgaard Bjerre

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2020

Jeg er 36 år og bor i Ikast sammen med Kristina og vores søn Holger 2,5. Jeg er medlem af FDF Isenvad, hvor jeg er bestyrelsesformand og hjælpeleder.

Til hverdag arbejder jeg som Sales Manager i British Airways med ansvar for salg til vores virksomhedskunder og rejsebureauer på europæisk plan.

FDF gør en forskel for børn og unge, og det skal vi blive ved med. Det vil jeg gerne bidrage til, og derfor genopstiller jeg til Hovedbestyrelsen.

 

FDF-CV

 • 1992: Startede som tumling i FDF Isenvad
 • Fra 2001: Pilte- og Væbnerleder i FDF Isenvad
 • 2005-2009: Kredsleder i FDF Isenvad
 • 2005-2009: Medlem af landsdelsledelsen i Landsdel 3
 • 2009-2013: Landsdelsleder Landsdel 3
 • 2009: Ophold på Silkeborg Højskole på FDF Projekt Navigatør-linjen
 • 2011-2018: Børneleder i FDF K 25 Brønshøj
 • 2012: Valgt til FDFs Hovedbestyrelse på landsmødet
 • 2016: Del af rigsledelsen i Rødt Rige på FDF Landslejr 2016
 • 2018: Formand for FDF Isenvad
 • FDF-repræsentant i Silkeborg Højskoles bestyrelse
 • Har fungeret som instruktør og rejseleder på SKS+ og U-turn Uganda-rejser

 

Mærkesager

 • Fællesskabet og stolthed
 • Vi skal være flere kredse
 • Økonomi

 

Uddybning

Fællesskabet og stolhed

Vi skal være stolte over det arbejde, vi laver i kredsene og forbundet. FDF har den fantastiske evne, at her bliver børn og unge til nogen, før de bliver til noget. Jeg tror, mange sætter pris på, at man i FDF netop bliver set som mennesket og får lov at udvikle sig. Her er du ikke kun en funktion på en bane eller i en aktivitet.

Det, vi skaber for børn og unge, skal vi være stolte af og turde fortælle endnu højere. Vi skal turde at sige, at det, vi gør i FDF, er godt nok, hvad enten vi snakker idrætten eller nogle af vores kolleger, der tilbyder tilsvarende aktiviteter.

 

Vi skal være flere kredse

Vi kender alle sammen oplevelsen af at være med i en succes. Når tingene lykkes, når nye ideer springer frem, og vi får dem gjort til virkelighed. Det giver energi og mod på mere. Den oplevelse skal vi arbejde med i de kommende år. Der er mange steder, FDF ikke er repræsenteret i dag, og det er lig med muligheder. Mange byer får nye boligområder, hvor børnefamilier flytter ind, og der er byer, hvor FDF aldrig har været repræsenteret. Vi har set flere eksempler på nyt FDF, der er startet op af ildsjæle, som bliver til stærke kredse. Ved at turde satse på kredsstart tror jeg, vi har rigtig store muligheder for at skabe meget mere FDF og møde flere børn og unge med vores formål der, hvor de er.

At satse på nye kredse betyder ikke, at eksisterende kredse bliver overset. FDFs eksisterende kredse skal ikke nedprioriteres, men stadig have adgang til sparring og den støtte fra forbundet, de har brug for.

 

Økonomi

At vi skal være flere hænger også sammen med økonomien. Alle kredse betaler hvert år et medlemskontingent til Landsforbundet. Er vi flere kredse og medlemmer er vi også flere til at ”dele regningen”. Jeg vil hellere gå den vej i stedet for at fjerne eller skære i de serviceydelser, som landsforbundet yder til kredsene. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal se kritisk på FDFs økonomi, for det skal vi. De penge, vi bruger, skal give værdi for FDFs medlemmer.

Nogle af de store poster i FDFs budget er vores ejendomme, og her tror jeg, vi kan opnå besparelse eller få mere værdi for pengene. Skal FDF eje og investere i ejendomme, så skal det give værdi for FDFs medlemmer.