FAQ om online landsmøde

Her finder du svar på det meste om landsmødets nye form

Hvorfor afvikles FDF Landsmøde 2020 online?

Svar: FDFs hovedbestyrelse ønsker et repræsentativt landsmøde, hvor alle kredse har reel mulighed for at deltage på lige vilkår. Et online landsmøde giver kredsenes repræsentanter mulighed for at deltage i debatten, forholde sig til de indkomne forslag og vælge en ny hovedbestyrelse i en ramme, hvor det ikke er ydre forhold, som har betydning for hvilke kredse, der deltager og præger landsforbundets retning i de kommende år.

 

Hvorfor er beslutningen om at omlægge formatet til et onlinemøde allerede truffet fem uger før landsmødets afholdelse?

Svar: Der har i den seneste tid været usikkerhed om, i hvilken form FDF Landsmøde 2020 kan og bør afholdes. Ændringer i smittetal medfører også ændringer i myndighedernes retningslinjer, ofte med kort tid fra offentliggørelse til implementering. Derfor ønsker hovedbestyrelsen at skabe sikkerhed om landsmødets afholdelse ved at ændre formen fra et fysisk møde til et online møde. Med denne beslutning kan vi med vished om mødets form begynde at se frem mod landsmødet, og kredsene får mulighed for at forholde sig til alle punkter på dagsordenen i en ramme, som vi selv er herre over.

 

Hvem kan deltage i FDF Landsmøde 2020?

Svar: Alle kan frit (uden beregning og tilmelding) følge med i landsmødet via streaming.  

Kredse kan deltage med min. en repræsentant med tale- og stemmeret. Kredse der pr. 31. dec 2019 havde mindst 100 medlemmer registreret i Carla kan deltage med to repræsentanter. 

 

Hvorfor koster det penge at deltage med tale- og stemmeret?

Svar: Det er ikke omkostningsfrit at gennemføre et online møde med det format, et landsmøde kræver. 

 

Hvor skal man sidde rent fysisk og deltage i landsmødet?

Svar: Man kan fx mødes i netværket eller med nabokredsene og genskabe den klassiske landsmødestemning i et mindre format. En vigtig del af landsmødet er debatten ved bordene, den gode stemning og snakkene i pauserne. Derfor er opfordringen, at man som landsmødedeltager laver aftaler med andre FDFere om at deltage i landsmødet sammen. Der er samlet en række forslag til, hvordan den gode landsmødestemning kan genskabes her

 

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede har tilmeldt mig det fysiske landsmøde?

Svar: Da landsmødets format er lavet væsentligt om, kræves der en ny tilmelding, hvis du ønsker at deltage i landsmødet med tale- og stemmeret. Dette betyder, at alle tidligere tilmeldinger annulleres, og den fulde deltagerbetaling refunderes. Behovet for den nye tilmelding skyldes dels, at det ikke er teknisk muligt kun at tilbagebetale deltagerbetalingen delvist (da den nye deltagerbetaling er lavere end den oprindelige) og dels, at en kreds kan ønske at ændre sin kredsrepræsentant, når mødets form er online frem for fysisk.

Kredsens repræsentant skal tilmelde sig det online landsmøde senest d. 2. nov. her.

 

Hvad sker der med mit bookede værelse på Hotel Nyborg Strand?

Hvis du allerede har bestilt et værelse på Nyborg Strand, bliver din booking annulleret, og du modtager ingen regning for værelset.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg som kreds- eller landsdelsrepræsentant med tale- og stemmeret bliver syg på dagen?

Svar: Kontakt forbundskontoret på FDF@FDF.dk eller tlf. 31 13 68 88

 

Kan jeg godt nøjes med at være med én dag?

Landsmødet varer to dage, og der afvikles en fuld dagsorden. Derfor vil man gå glip af væsentlige beslutninger, hvis man vælger kun at deltage én af dagene. 

 

Hvordan møder jeg kandidaterne?

Oversigten over kandidaterne er tilgængelig i dagsordenshæftet samt her på siden under ‘Valg til hovedbestyrelsen’. Hver kandidat har lavet en præsentationsvideo, som deles bredt fra uge 43. I videoen kan du møde kandidaterne samt høre om deres mærkesager. 

I ugerne op til landsmødet vil du kunne få større kendskab til kandidaterne via FDFs online platforme. 

 

Afviklingen af landsmødet

 

Afvikles mødet med en fuld dagsorden?

Svar: Ja, landsmødets dagsorden kommer til at indeholde de samme punkter, som hvis mødet havde været afholdt fysisk. 

 

Hvordan afvikles valget til hovedbestyrelsen?

Svar: Selve stemmeafgivelsen vil være elektronisk på dagen. Den specifikke vejledning i hvorledes man afgiver sin stemme vil blive sendt ud i en separat mail til deltagerne forud for landsmødet.  

 

Hvordan behandles dagsordenspunkterne på selve mødet?

Svar: I FDF har vi en stærk tradition for, at forslagsstillerne går på talerstolen for at motivere deres forslag og derefter kan man indskrive sig på talerlisten, hvis man ønsker ordet og har taleret. Hvis man ønsker at indgive et ændringsforslag, kan dette også ske under punktets behandling. Sluttelig sendes punktet til afstemning. 

Det vil være den samme fremgangsmåde, dirigenterne vil følge på dette online landsmøde.

 

Hvordan går jeg på talerstolen?

Svar: Der arbejdes lige nu på at lave aftale med en udbyder af en elektronisk løsning, som kan håndtere afviklingen af FDF Landsmøde 2020. Når denne aftale er indgået, vil deltagere med tale- og stemmeret få yderligere information om, hvordan man kan gå på talerstolen til det online landsmøde.

 

Hvordan stiller man ændringsforslag undervejs i landsmødet?

Svar: Der arbejdes lige nu på at lave aftale med en udbyder af en elektronisk løsning, som kan håndtere afviklingen af FDF Landsmøde 2020. Når denne aftale er indgået, vil deltagere med tale- og stemmeret få yderligere information om, hvordan man kan stille ændringsforslag undervejs i landsmødet.

 

Hvordan sikres det sociale fællesskab, som vi kender fra de fysiske landsmøder?

Svar: Man kan fx mødes i netværket eller med nabokredsene og genskabe den klassiske landsmødestemning i et mindre format. En vigtig del af landsmødet er debatten ved bordene, den gode stemning og snakkene i pauserne. Derfor er opfordringen, at man som landsmødedeltager laver aftaler med andre FDFere om at deltage i landsmødet sammen. Der er samlet en række forslag til, hvordan den gode landsmødestemning kan genskabes her.

 

Er der indlagt pauser til at spise, strække ben osv. i løbet af programmet?

Svar: Ja. Der vil undervejs i programmet begge dage være afsat tid til spisning, underholdning og debat ved bordene lokalt. Denne del kommer til at ligne det landsmødeformat, som vi kender.

 

Hvordan tilmelder jeg mig som observatør?

Svar: Det kan man ikke i år. Alle med tale- og stemmeret skal tilmelde sig. Alle andre benytter det link til streaming, som er tilgængeligt for alle. Har du tilmeldt dig som observatør tidligere på efteråret i den oprindelige tilmelding, så vil du få refunderet din betaling. 

 

Kan vi ikke bare være flere, der deler en stemme- og taleret?

Svar: Nej, hver tale- og stemmeberettigede deltager modtager en mail med et personlig link eller login til landsmødet. Når vi har den endelige tekniske løsning på plads, kommer der mere information om hvordan det kommer til at foregå.

 

Hvilke krav er der til internetforbindelsen og IT-udstyr, når vi skal deltage i online landsmøde? 

Svar: Der vil senere udkommer en anbefaling til udstyr, når vi kender til afviklernes anbefalinger.