Jan Olav Skogøy

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2020

Jeg er Jan Olav Skogøy, 48 år og FDFer i Aarhus Musikkreds, kredsformand, spiller i landsorkesteret og formand for orkesterudvalget. Ved siden af FDF er jeg Kommandørkaptajn, vicechef i Supply Chain Divisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

 

FDF-CV

 • Instruktør
 • Kredsformand
 • Kredskasserer
 • Kursist
 • Kursusleder
 • Landslejr
 • Landsorkester
 • Leder
 • Orkestermedlem
 • Pilt
 • Senior
 • Seniorvæbner
 • Tumling
 • Udvalgsformand
 • Udvalgsmedlem
 • Væbner
   

Mærkesager

 • Oplevelser i FDF
 • FDF i balance
 • Endnu mere sang og musik i FDF
   

Uddybning

I hovedbestyrelsen vil jeg bidrage konstruktivt til arbejdet med udgangspunkt i alle mine oplevelser i FDF og mine drømme, jeg vil tænke FDF i endnu bedre balance og arbejde for endnu mere sang og musik i FDF.

FDF er helt vildt vigtigt, fordi vi giver så mange børn og unge gode solide oplevelser for livet. Et ståsted. Det gælder bestemt også unge voksne og rigtig mange ledere. Derfor stiller jeg op til hovedbestyrelsen for at hjælpe, påvirke og bidrage til det landsforbund af kredse og aktiviteter jeg holder så meget af.

FDF er kredsen, med alle de vidunderlige børn og unge i klasserne fra puslinge til seniorer. Der er også noget FDF, som er lidt svært at koble direkte med kredsen i FDF. Kredsen er kernen i FDF, og andre ting skal også have plads. Der er for eksempel ideen, specialkredsen, landsdelen, forbundskurser, efterskoler, højskoler, orkesteret, sangbogen og meget mere, som i min optik bidrager rigtig meget til fællesskabet og relationer i hele FDF, og måske tænker jeg det savner lidt mere opmærksomhed, for at FDF er i endnu bedre balance. Balancen kan komme til udtryk gennem de ord vi vælger at skrive, den måde vi taler om FDF og endelig understøtte de vigtige frivillige ideer, så de kommer til at flyve. Ideerne kan få hjælp ved at blive del af vore strategier og mål for de kommende år samt prioritering af ressourcerne.

Fællessang og musik i FDF, og dermed oplevelser gennem musik, er noget af det jeg brænder meget for. Vi skal dyrke, pleje og udvikle sang og musik endnu mere. Måske har vi forsømt det en smule i vores naturlige fokus på børn og unge, leg og kredsen. Jeg ved FDF er musik og musik er FDF, men måske tager vi det for meget som en selvfølge? Det er min ydmyge oplevelse at vi gennem fællessang og musik har fået og kan få de helt store følelser og oplevelser for livet i FDF. Det vil jeg gerne meget mere af. VI kan få mere fællessang ved at gøre sang, noder, musik og ideer mere tilgængelige. Vi kan minde hinanden om at lejrbålet – stort eller lille – bliver endnu bedre med mere sang og musik. Vi kan vidensdele og bakke op om skøre, skæve og nye ideer til endnu mere fællessang og musik i FDF.