Anne Katrine Berthou Sylvest

  • 31 år 
  • Sognepræst i Sorgenfri kirke ved Lyngby, Sjælland
  • FDF Gentofte

 

FDF-CV

Medlem af FDF Gentofte (1997-)

Leder FDF Gentofte (2005-) 

Kredsleder FDF Gentofte (2006-2018)

Medarbejder forskellige kurser i FDF (2007-2015)

Medlem af Hovedbestyrelsen (2014-)

 

Jeg vil i den kommende periode gerne arbejde for

  • Familie FDF 
  • Musikken i FDF 

 

Vi har de sidste par år positioneres os stærkt på leg. Leg er en stor del af FDF, men FDF er også så meget mere. Det er store oplevelser, landslejre og ture, det er voksne der vil noget mere, det er sammenhold, telt i regnvejr, udfordringer – ja listen kunne fortsætte og er nok også forskellige fra FDFer til FDFer. 

Jeg vil i den kommende periode gerne være med til, at vi i FDF sætter ord på det, som gør os unikke. F.eks. troen, legen, fællesskabet, glæden ved udelivet og musikken –  især musikken synes jeg er noget unikt ved i FDF.  Det er helt vildt fedt, at vi i FDF både har en sangbog som udkommer hvert år, at vi har tambour-musik og bands, at vi har ledere, som tør synge med børnene, selvom de måske ikke ville komme langt i X-factor. Det handler ikke om mere eller mindre tambour-musik eller bandmusik. Det handler om glæden ved sang. For nogle er det tambour, for andre kommer den glæde, når man sidder ved bålet og alle skråler med på ”Dampen er oppe”, eller når vi slutter aftenen af med andagt og ”Du som har tændt millioner af stjerner”. At synge sammen til det ugentlige møde, til lederrådets møder, eller når bestyrelsen mødes, er unikt for FDF. 

Vi har en stor sangskat, som vi skal blive ved med at værne om og udvikle så den kommer endnu flere til gode.

I FDF leder børn voksne. Men det kræver, at der er voksne nok som har lyst og mod på give noget af dem selv. Men det er ikke altid let at skaffe nye ledere eller fastholde de gamle. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at skabe gode rammer for nuværende ledere, at vi byder nye ledere godt velkommen. Men i fremtiden vil vi møde en forældregeneration, som ikke nødvendigvis kender til frivilligt arbejde, og her tror jeg at Familie FDF kan være en god indgangsvinkel, både til at lære FDF bedre at kende, men også til at blive engageret mere i FDF, men det kræver arbejde, et arbejde som det er vigtigt, at vi som forbund støtter og har for øje for allerede nu.