Dorte Fog

  • 43 år
  • Projektleder for organisations- og ledelsesudvikling på Diakonissestiftelsen
  • FDF K 25 Brønshøj

 

FDF-CV 

Medlem af og aktiv i FDF Kragelund, FDF Landsdel 4 (1978-1996)

Medlem af og aktiv i FDF K 25 Brønshøj, FDF Landsdel 8 (1996-nu)

Forskellige instruktøropgaver (1995-nu)

Kredsleder i FDF K 25 Brønshøj (2002-nu)

Medlem af FDFs medlemsudvalg (2003-2006)

Uddannelsesleder for FDF Landsdel 8 (2002-2003) 

Medlem af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 8 (2004-2005)

Medlem af FDFs forbundsråd (2013-2014)

Mærkesager i HB

Fokus på understøttelse af kredsenes arbejde

- Uddannelse

- Teknisk understøttelse

- Forbundssekretærstøtte

Start af nye kredse

- FDF skal udvikle sig lokalt

- Økonomi prioriteres til kredsstart

- Support til kredsstartere

Sammenhængskraft i landsforbundet

- Hvordan arbejder vi med en kultur, hvor det lokale FDF-arbejde er den bedste udgave af sig selv?

-  Evaluering af FDFs struktur

Det vil jeg arbejde for

Mødet mellem børn og voksne, der har noget på hjertet, er det helt særlige ved FDF. Det er der, vi rører det enkelte barn - giver det plads til at udfolde sig og vokse som menneske. Mødet foregår i alle hjørner af FDF-Danmark uafhængig af aktivitet. Som barn og ung i FDF Kragelund, en landsbykreds i Midtjylland, oplevede jeg mødet med nærværende voksne, der ikke var bange for at sætte ord på, at Gud har givet os livet – de gav mig mulighed for at reflektere over livets store spørgsmål og gav mig nogle værdier med i livet, som jeg som ung og voksen har foldet ud i FDF K 25 Brønshøj – en storbykreds i København. Jeg kender fordele og udfordringer ved FDF på landet og i byen, og jeg ved, at mødet i den lokale kreds, er det, der giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. Derfor vil jeg, hvis jeg bliver valgt ind i HB, arbejde for, at kredsenes arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder er i fokus. 

FDF skal udvikle sig lokalt. Jeg vil gerne sætte fokus på, at der bør være en FDF-kreds i hver en lille flække i Danmark. Det kan lyde ambitiøst og ressourcekrævende, men hånden på hjertet, så synes jeg, alle børn og unge bør have en FDF-kreds at høre til i. For mange er et stigende pres fra skole, politikere, forældre, kammerater, sociale medier, de unge selv osv. med til at et stigende antal børn og unge har en dagligdag med stress og angst. FDF skal være en modpol til det pres – og jo flere, der kan få muligheden for at være med, desto bedre.

Sammenhængskraften i landsforbundet bør altid være i fokus. Med selvstændige kredse fordelt ud over hele landet, skal vi være opmærksomme på, hvad der får os til at være forbundne. Er det den struktur vi er organiseret i med netværk og landsdele. Eller er det kulturen, hvor vi deler en særlig FDF-pædagogik? 

Strukturen, som vi kender i dag, blev vedtaget før kommunalreformen. Vi bør undersøge, om den nuværende struktur understøtter kredsene bedst – eller om en justering vil være en fordel. 

Kulturen er en meget mere kompleks størrelse. Jeg vil gerne arbejde for, hvordan vi skaber en kultur, hvor vi holder hinanden op på at gøre os umage. Jeg kender en, der beskriver afholdelse af et børnemøde, som når man skal på sin første date – man skal gøre sig virkelig umage. Det billede kan jeg godt lide.