Ejner Bank Andreasen

  • 56 år
  • Boghandler
  • FDF Overlund, FDF Stoholm og FDF Sejlcenter Viborg

FDF-CV

Startede i FDF i 1969 som pog.

Er i dag kredsleder i Stoholm, økonomiansvarlig i Sejlcenter Viborg og væbnerleder og bestyrelsesmedlem i Overlund.

Sidder i det lokale Samråd, og er næstformand i Viborg Kommunes Fritidsråd.

Kom i HB i 2014, og repræsenter os der i Landssamrådet, i Kongeådalens Efterskoles bestyrelse og er kontaktperson til FDF Landsdel 1.

Har deltaget i et hav af kurser og lejre på alle niveauer i FDF, både som deltager, instruktør og leder.

Mærkesager i HB

- Det gode møde: Med udgangspunkt i vores formål skal vi til stadighed arbejde på at sikre det gode møde mellem børn unge og voksne omkring ambitionens fire ben: tro, samfundsengagement, relationer og leg, på alle niveauer i FDF.

- Udvikling og ansvarlighed. Vi skal til stadighed udvikle vort fælles landsforbund med respekt for vores historie, samt sikre at landsforbundet til en hver tid drives ressourcemæssigt forsvarligt.

Det vil jeg arbejde for

Jeg genopstiller til HB, ikke kun fordi jeg er blevet opfordret til det, men ligeså meget, fordi jeg finder det spændende at være med til at sætte retning for FDF.

At få gjort de overordnede strategiske tanker, brugbare for landsdelsledelserne, kredsledere og ledere ude i FDF-land, så det giver mening i mødet mellem børn, unge og voksne med noget på hjertet.

Som medlem af HB vil jeg fortsat arbejde for, at afstanden mellem Landsforbundet og kredsene mindskes, og at frivilliges ressourcer kontra ansattes bruges bedst muligt. For ikke alt kan klares af frivillige. 

Hvornår giver det mening at bruge lønkroner på en opgave, der ikke kan løftes af frivillige, og hvornår skal vi så ikke have opgaven løst?

Frivillighed er det centrale ved at arbejde med børn og unge i FDF. Men selv om vi er frivillige, skal vi turde stille krav til hinanden, men det skal ske med respekt for forskelligheden, ledere og kredse imellem. 

En anden central del af FDF er, for mig, mødet mellem børn og voksne – i øjenhøjde. Vi skal igennem mødet vise børn og unge, at de alle er noget værd, at de kan få indflydelse og ansvar.

Om vi er på tur i naturen, besøg i den lokale folkekirke, til møde i kredshuset eller baggården eller deltager på vores store lejre, så skal vores medlemmer udfordres, undres og have mulighed for at blive klogere og opdage, at der også er et FDF udenfor den lokale kreds.

Vi skal sikre, at unge og ledere tilbydes relevante kursustilbud, både af landsforbund, og af landsdelene. Ligeledes skal vi sikre os, at der til stadighed findes relevante og tidssvarende faciliteter og tilbud til vores medlemmer.

I HB skal vi til enhver tid sikre os, at medlemmerne, kredsene, kredsledelserne og landsdele får den bedst mulige støtte og sparring, til den rigtige pris.

I FDF skal vi turde prøve nyt - ikke for fornyelses skyld, men fordi det giver mening, samtidig med at vi skal have øje for, hvor vi kommer fra.

Vi skal alle være stolte af at være FDFer, og ikke være bange for at vise det!

Så derfor skal den gode fortælling om FDF udbredes mest muligt.

Min drøm er ikke, at FDF (nødvendigvis) er det største børne- og ungdomsarbejde lokalt og i Danmark, men det bedste, og som sådan opfattes af omverdenen!