Kim Koch Rasmussen

  • 39 år
  • Folkeskolelærer
  • FDF Hasle-Åbyhøj

FDF-CV

Medlem af FDFs hovedbestyrelse (2014-)

Medlem af FDF Hasle-Åbyhøj og nuværende væbnerleder (1985-)

Medlem af Internationalt Udvalg, og FDFs repræsentant i European Fellowship (2008-)

Tidligere landsdelsleder i Landsdel 4

Tidligere instruktør på Seniorkursus Sletten

Medarrangør af Jagten - FDFs store Interrailløb rundt i Europa (2007, 2010 og 2013)

Giv-Et-År-medarbejder på Rysensteen og leder i FDF K8 (1999-2000)

Mærkesager i HB

Fortællingen om FDF og vores ambitionen skal gøres levende og vises til omverden - både af kredse og landsforbund

FDF leves i kredsene - kredsarbejdet skal understøttes - alle kredse er unikke, men også forbundet.

Vi skal som ledere huske at turde snakke om både tvivl og tro - både internt og med børn og unge

God kredsservice og hjælp til opstart af nye kredse fx i nye boligområder.

Det vil jeg arbejder for

I de sidste fire år, hvor FDF har haft en ambition, har jeg oplevet, at vi er blevet bedre til at sætte ord på os selv, og hvad det er for en forskel, vi gør for børn og unge. Ambition og udviklingsmål har været med til at sætte fokus og retning - når jeg i august sad sammen med mine medledere og planlagde program for væbnerne, havde vi ikke blot snakke om sjove og vilde aktiviteter, men også om hvordan vi kunne styrke fællesskabet og relationerne mellem os. Hvordan vi kunne holde på flere af børnene i længere tid. Udviklingsmålene hjælper os med arbejdet i kredsen - og det er jo det, det hele drejer sig om. FDF leves i kredsene. Det er, når jeg står med væbnerne tirsdag aften, at FDF-livet leves - det er her, der er sjovt at være med, og det hele giver mening.

Alle kredse er unikke og arbejder forskelligt - det har været vigtigt for mig i hovedbestyrelsen at holde fast i det, at FDF består af selvstændigt arbejdende kredse. Der skal være plads og rum til at gøre tingene på den måde, som man lokalt brænder for. Men alle kredsene er også forbundet - vi deler samme formål og har de samme værdier og ambition. Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at vi fremadrettet ikke blot kan sætte ord på os selv, men også i højere grad kan fortælle og vise omverden det - og at landsforbundet understøtter kredsene heri.

Ambitionen bygger på fire ben - et af dem er tro. FDF er et sted, hvor der er plads til snakken om tro og tvivl og om de store spørgsmål i livet - uden at facit er givet på forhånd. Jeg tror, det også er vigtigt, at vi som ledere tør snakke om tro og tvivl, for eksempel på et ledermøde. Der er udgivet gode materialer til dette, og hele det ben af ambitionen vil jeg gerne være med til at sætte mere fokus på i de kommende år. For mig er FDF en naturlig del af folkekirken - og folkekirken en naturlig del af FDF.  

God servicering af kredsene og hjælp til ildsjæle, der vil starte nye kredse op, er et område, vi skal have fokus på i årene frem - når nye boligområder skyder op rundt omkring i landet, skal det overvejes, hvordan FDF kan være til stede der.

Jeg stiller mig gerne til rådighed for arbejdet i endnu en periode.