Sara Lentz Jørgensen

  • 23 år
  • Bachelorstuderende i Politik og Økonomi på Aarhus Universitet
  • FDF Aarhus 1

 

FDF CV

Medlem siden 2000 i hhv. FDF Thyholm, FDF Nykøbing Mors og siden 2016 i FDF Aarhus 1

Leder siden 2013

Ophold på Silkeborg Højskole på rejselinje med Minglabar Myanmar-projektet i 2015

Skribent for FDF LEDEREN i 2015-2017

Instruktør på 7. – 8. klasseskursus, HE seniorvæbnerkursus og SKS siden 2015

Delegationsleder for FDF på DUF Delegeretmøde 2017

Delegationsleder for FDF på Folkemødet 2018

Medlem af udvalget for FDF Lederkursus

Medlem af projektgruppen for Minglabar Myanmar

Mine mærkesager 

- At skabe endnu bedre rammer og inspiration til det daglige kredsarbejde, så det som leder bliver nemmere at skabe gode FDF-aktiviteter.

- At skabe mere og bedre dialog på tværs af FDF mellem for eksempel lokale ledere, udvalg, kurser og hovedbestyrelse.

- At vi i FDF skal samarbejde mere med ligesindede aktører i civilsamfundet, både lokalt og nationalt.

Det vil jeg arbejde for

Mangfoldighed

Kredsene er uden tvivl det, der danner kernen i FDF. Det er her, vi leger, skaber stærke relationer og i fællesskab får slået hul på livets store spørgsmål. Derfor er det helt centralt at skabe de bedste rammer for det lokale FDF-arbejde. Jeg har oplevet, hvordan det er at være FDFer i nogle ret forskellige kredse, som har vidt forskellige traditioner, visioner og tilgang til det at lave FDF. Jeg mener, at der fortsat skal være plads til denne mangfoldighed, fordi jeg ser det som en styrke i et stort forbund, at vi som ledere hver især udnytter vores potentiale og ideer, så længe vi står sammen om vores værdigrundlag og visionen om at gøre en forskel for børn og unge. 

Sammenhængskraft 

Jeg har oplevet, hvordan man nogle steder lokalt står med en følelse af, at der indimellem kan være langt fra de ugentlige møder i kredsen og til diverse udvalg eller hovedbestyrelsen. For at stå stærkere sammen fremover, mener jeg, at det er nødvendigt, at vi bliver bedre til i højere grad at dele både visioner for fremtiden og frustrationer med hinanden. For at styrke dialogen, mener jeg for eksempel at det skal være nemmere at følge med i hovedbestyrelsens arbejde. Samtidig vil jeg også arbejde for at sikre, at alle ledere ved, hvordan man kan blive hørt, hvis man har inputs eller indspark til udvalg, kurser eller hovedbestyrelsen.

En stærk og tydelig aktør i civilsamfundet

I FDF er og skal vi være stolte af at have en historie helt tilbage fra 1902. Jeg synes, det er nødvendigt, at vi i FDF bliver ved med at udvikle og følge samfundsudviklingen, så vi ikke bliver sat af, men derimod fortsat byder ind med vores styrker og vores syn på mennesker og verden. Derfor er det også centralt, at vi tør åbne os op imod omverdenen og samarbejde med andre aktører i civilsamfundet, som det har været tilfældet med Minglabar Myanmar-projektet eller samarbejdet med KFUM’s sociale udvalg. I forlængelse heraf ser jeg også masser af muligheder for at samarbejde med en del af de andre DUF-organisationer. Jeg mener derudover, at vi I FDF skal turde tage mere del i den offentlige debat. Vi er en stor organisation, der potentielt har en stor stemme at tale med, når det fx gælder plads til åndsfrihed eller børn og leg.