Ulla Visbech

  • 51 år
  • Chef for Pædagogik & Undervisning i Esbjerg Kommune
  • FDF Kolding 2

 

FDF-CV  

Aktuelt

Formand Kolding 2 

Formand Arbejdsgruppen for beklædning

Medlem af Socialudvalget

Bestyrelsesmedlem Silkeborg Højskole

 

Tidligere

Landslejrudvalget – landslejren 2016

FDFs uddannelsesudvalg

Udvikler og Instruktør på ”Ledelse af Frivillige”

Distriktsledelsen i Sønderjyllands distrikt

Pilte- og Væbnerleder, lejrtante og Kredsleder i Vilstrup FDF

Pilt, væbner, senior i Ballerup FDF

Mærkesager i HB

MERE AF DET STORE

Landsforbundet skal understøtte flere store oplevelser, hvor flere FDFere i alle aldre får mulighed for at få suset i maven og opleve FDF fællesskabet.

 

MERE ÅBENT LANDSFORBUND

Vi skal have et mere åbent HB arbejde og åbne op til debat, drøftelser og i højere grad involvere kredsene i FDFs strategiske arbejde.  

 

FDF TIL FLERE

FDF skal række ud til alle slags børn, de lige, de skæve, de skøre, de søde - så mange flere får mulighed for at få et ståsted at møde verden fra.

Det vil jeg arbejde for

FDF for fremtiden

Alle ved, hvad man laver, når man går til fodbold, klaver eller e-sport. Hos FDF har vi aldrig ladet en konkret aktivitet definere vores fællesskab. I FDF har vi altid mødt børn og unge med udgangspunkt i vores formål og med aktiviteter, der var oppe i tiden. Dét er FDFs styrke - vi formår at udvikle vores aktiviteter og mikse det nye med respekt for det, vi kender. Jeg vil i HB arbejde for, at FDF går foran og udvikler aktiviteter, der møder børn og unge, hvor de er og med et særligt fokus på, hvordan FDF kan møde børns ofte meget digitale verden med de værdier, der tegner os: Leg, relationer, tro og samfundsengagement - at prøve nye ting af i dyb respekt for det vi står på, glæden ved lejr- og friluftslivet, vores stærke sangtradition og naturligvis legen. 

Mere krudt til kredsene 

Kredsen er kernen i FDF. Det er her, vi oplever det nære fællesskab og det egentlige ståsted. I FDF er der kredse med masser af ressourcer til at skabe det vildeste kredsarbejde, men der er også kredse, der er udfordret på medlemmer, lederrekruttering og økonomi – hvor fokus bliver overlevelse i stedet for oplevelser. En kerneopgave for landsforbundet er at understøtte kredsene og kredsenes forskellige udfordringer. Der er masser af gode indsatser allerede, og spandevis af inspirationsmateriale man kan bruge til at udvikle kredsen. Alligevel er der kredse, der gisper og nok har brug for noget helt andet end det, der er på hylderne nu. Jeg vil derfor arbejde for, at vi kigger efter nye måder at understøtte kredsene. Vi skal give landsforbundets organisering et servicetjek, og undersøge hvordan vi får mere krudt til kredsene.

FDF for flere

Jeg har altid været FDFer. FDF for mig er fantastiske oplevelser, de sejeste fællesskaber, og FDF har i den grad formet mig. Sådan er vi mange der har det - og mit allerstørste mål er, at mange flere børn, unge og voksne skal være en del af FDF-fællesskabet, det sjove og det skøre. FDF er alt for godt til, at vi putter det for os selv.

I Landsforbundet har formulering af ambition, udviklingsmål og vision stået på dagsordenen igennem de senere år – et godt arbejde der har skærpet vores fokus på, hvorfor vi laver FDF. Nu skal vi sætte handling på ambitionen, FDF er ikke bare noget, vi leger.