Lene Thanild Schøler

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2020

Jeg er Lene Thanild Schøler, 47 år. Jeg har været FDFer siden 1982. Til daglig er jeg folkeskolelærer. Jeg er gift med Peter og mor til 3 børn, der alle er FDFere. Jeg er kredsleder og væbnerleder i FDF Viborg 1.

 

FDF-CV

 • Medlem af FDFs hovedbestyrelse
 • ’Vokset op’ i FPF Viborg Søndermarken
 • Medlem af FDF Viborg 1. Lige nu væbnerleder, kredsleder og medlem af bestyrelsen
 • Har været leder for de fleste klasser
 • Tidligere medlem af landsdelsledelsen i landsdel 2
 • Medlem af arbejdsgruppen, der udviklede Sille og Sigurd og redaktør for Sille og Sigurd i 10 år. Jeg er stadig en del af redaktionen – altså Sille & Sigurds ”mor”
 • Har skrevet bogen ’Carla og farfar og historien om FDF’
 • Opdaterede ’Den lille Blå’ til dens nuværende form
 • Rigskoordinator i Blåt Rige på LL16
 • Medarrangør af Blå Dag i Ree Park (landsdel 2 og 3)
 • Medlem af arrangørgruppen bag Ranger Challenge (fælleskorpsligt samarbejde)

 

Mærkesager

 • Alle ledere har fortællingen om FDF parat
 • Styrken i at være kredse i et landsforbund
 • Oplevelser og færdigheder går hånd i hånd

 

Uddybning

Jeg brænder for at udvikle FDF. Derfor stiller jeg op til endnu en periode i FDFs hovedbestyrelse.

 

Lederne har fortællingen om FDF parat

Siden vi vedtog FDFs ambition, er vi blevet bedre til at sætte ord på os selv, og hvad det er for en forskel, vi gør for børn og unge. Men vi er ikke i mål endnu. Det kan stadig være svært for os at forklare, hvad det helt særlige ved FDF er, når vi står overfor forældre eller lokale samarbejdspartnere. Vi ved godt, hvad FDF er, men hvordan får vi det fortalt?

Jeg vil arbejde for at FDFs fortælling og kredsens fortælling bliver helt naturlig for lederne. Denne fortælling er nemlig et vigtigt redskab, når endnu flere børn og unge skal tiltrækkes og opleve det unikke fællesskab, som FDF er.

 

Styrken i at være kredse i et landsforbund

FDF består af selvstændige kredse. Hver kreds er unik, og aktiviteterne i kredsene er mangfoldige. Det er en af styrkerne ved FDF. Men kredsene hænger også sammen. Vi er et landsforbund. Vi deler formål, værdier og ambition, og det mener jeg skal sættes endnu mere i spil.

Jeg vil arbejde for en større forbundethed kredsene imellem, så vi kan styrke og inspirere hinanden til at være den allerbedste udgave af os selv.

 

Oplevelser og færdigheder går hånd i hånd

FDF giver store oplevelser. Oplevelser, der sætter sig spor, og som man husker hele livet. Oplevelser, der skaber børn, unge og voksne med en sund livsholdning. FDF er leg og sommetider skøre aktiviteter. For mig er FDF også tilegnelse af færdigheder. Ikke tilegnelse af færdigheder for færdighedens skyld, men færdigheder, der er et led i en oplevelse.

Jeg vil arbejde for, at færdigheder også er en naturlig del af FDF.