Praktisk information

Her finder du praktisk information om FDF Landsmøde 2020.

Siden her vil løbende blive opdateret med praktisk information om FDF Landsmøde 2020.

Tid 

FDF Landsmøde 2020 afholdes 14. november kl. 9.00-17.00 og 15. november kl. 9.00-13.00

Tilmelding

Tilmelding til FDF Landsmøde 2020 finder sted her senest 2. november kl. 12. 

På dette tidspunkt skal alle fuldmagter inden for eller uden for kredsen være afklaret. Kredsen skal ligeledes senest ved fristen have betalt alt forfalden gæld til landsforbundet, hvilket er en forudsætning for at have stemmeret på landsmødet. Af praktiske årsager tages kun gæld stiftet før 1. oktober 2020 i betragtning ved denne opgørelse.

Kredse der pr. 31. december 2019 havde mindst 100 medlemmer har mulighed for at give to repræsentanter stemmeret til landsmødet. Se kredsens medlemstal her.

Vedtægter

En omlægning af FDFs landsmøde til et online møde er ikke beskrevet i FDFs vedtægter. 
Hovedbestyrelsen har truffet beslutningen om denne form på landsmødet for at minimere Covid 19-smitterisikoen og for sikre størst mulighed for deltagelse på lige vilkår for alle kredse. Samtidig kan det konstateres at mange andre organisationer og foreninger i den seneste tid har afviklet online generalforsamlinger, uden tydelig hjemmel i deres vedtægter.

Der er dog ikke tydelig hjemmel i FDFs vedtægter til at omlægge mødet til et online format. FDFs advokat vurderer, at landsmødet godt kan gennemføres som online møde, såfremt landsmødets lovlighed og beslutningsdygtighed godkendes med enstemmighed af de stemmeberettigede kredse. 

Hvis du har spørgsmål til gennemførelsen, som du ikke kan finde svar på på FDF.dk eller hvis du overvejer at gøre indsigelser imod gennemførelsen af et online landsmøde vil vi for alles skyld henstille til, at du hurtigst muligt og i god tid inden mødet kontakter os på FDF@FDF.dk eller 31 13 68 88 for en dialog om dine eventuelle betænkeligheder ved gennemførelsen af et online landsmøde. 

 

Pris

Deltagerbetalingen er 250 kroner, som opkræves for deltagere med tale- og stemmeret. 

 

Program

Landsmødet afholdes lørdag d. 14. november 2020 kl. 9.00 til 17.00 og søndag d. 15. november kl. 9.00 til 13.00 slutter søndag d. 15. november. Et mere detaljeret program vil være tilgængeligt her på siden i god tid inden landsmødet.  

 

Formøder

I uge 43-45 afholdes formøder i alle landsdele, hvor der kan stilles spørgsmål og tages hul på debatterne. Hold øje med orienteringerne i landsdelen for info om tilmelding.

Her følger formøde-datoerne fordelt på landsdele:

 

Landsdel 1: 3. november 

Landsdel 2: 26. oktober 

Landsdel 3: 3. november 

Landsdel 4: 26. oktober

Landsdel 5: 22. oktober 

Landsdel 6: 26. oktober 

Landsdel 7: 27. oktober

Landsdel 8: 22. oktober 

Streaming

Alle kan deltage som observatører via streamingen af landsmødet. Kun tilmeldte repræsentanter har tale- og stemmeret. Link til streaming kommer her i ugen op til landsmødet. 

Online landsmøde

Formen på det online landsmøde beskrives på denne side efter uge 44, hvor det endelige format fastlægges. 

Hold landsmøde sammen med andre:

En vigtig del af landsmødet er debatten ved bordene, den gode stemning og snakkene i pauserne. Derfor er opfordringen, at man som landsmødedeltager laver aftaler med andre FDFere om at deltage i landsmødet sammen. Man kan fx mødes i netværket eller med nabokredsene og genskabe den klassiske landsmødestemning i et mindre format. 
I kan også forberede jer til det online landsmøde ved at sørge for en tante til at lave god mad, lave kaffebilletter eller gå ud og spise sammen efter mødet. 

Mange er allerede vant til at holde møder online. For at sikre en god oplevelse er det vigtigt at have styr på teknikken. Det kræver en stabil internetforbindelse, en storskærm/lærred, en højtaler og en computer til at afspille landsmødet for alle jer, som sidder sammen. Hver deltager med stemme- og taleret skal dog have deres egen computer/telefon/tablet til brug ved afstemninger.

Frem mod landsmødet

Maj 2020: Indkaldelse til FDFs landsmøde er udsendt med FDF LEDEREN og BLUZ.

September 2020: FDFs årsregnskaber for 2018 og 2019 kan findes under menupunktet Dagsorden og bilag her på siden.

25. september: Frist for indsendelse af landsmødeforslag og opstilling af kandidater til FDFs hovedbestyrelse. Både kandidater til hovedbestyrelsen og forslag til dagsordenen indsendes via web-formularer på ovenstående links.

9. oktober: Dagsorden, beretning, regnskaber, kandidatlister og øvrige bilag udsendes via mail fra forbundskontoret senest denne dato og kan efterfølgende findes under menupunktet Dagsorden og bilag her på siden.

Uge 43-45: Der afholdes formøder i alle landsdele, hvor debatten skydes i gang. Se datoer længere nede på siden.

2. november: Frist for tilmelding til FDF Landsmøde 2020 samt for indhentning af eventuelle fuldmagter og indfrielse af kredsgæld.

14.-15. november: FDF Landsmøde 2020