Sofie Larsen

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2020

Jeg hedder Sofie Larsen, er 21 år gammel og bor i Aalborg med min kæreste, der er elektrikerlærling. Jeg er pilte- og kredsleder i FDF Pandrup, hvor jeg startede som 2. pilt. Til dagligt læser til Globale Forretningssystemer, så jeg forhåbentligt bliver civilingeniør i 2023 fra Aalborg Universitet, hvor jeg også har et studiejob i IT-afdelingen ved Strategi og Portefølje.

 

FDF-CV

 • Leder for pilt, pusling eller tumling i FDF Pandrup siden 2015.
 • Uddannet kanoinstruktør.
 • Kredsleder i FDF Pandrup fra 2018.
 • Var instruktør på 7-8-klassekursus og Seniorvæbnerkursus på KE.
 • Var formand for ungeudvalget på Norgetur for Sydvendsyssel Netværk i 2018.
 • Har været medlem af arbejdsgruppe under Internationalt Udvalg.
 • Var medlem af puslinge- og tumlingeudvalg i Landsdel 1.
 • Har taget meningsdanner-forløb fra DUF og været DUF-delegeret.
 • Initiativtager til og vært på RøgvenderRapporten, YouTube-kanal for FDFere.
 • Medlem af Samfundsengagementsudvalget fra 2019 med fokus på fortællingen.

 

Mærkesager

 • Bæredygtighed i forbundsarbejdet
 • Understøttelse af kredsene
 • Bibeholde diversiteten i FDF

 

Motiver og drømme for FDF

Jeg stiller som kandidat til FDFs hovedbestyrelse, fordi jeg har lyst til at tage den spændende udfordring op og præge retningen for FDF.

GLOBUS er godt i gang med tiltag for kredsene, men vi kan fortsætte arbejdet med verdensmål 12, 13 og 15 på forbundsniveau. At arbejde for bæredygtighed kan der være stor gevinst ved både lærings-, fortællings- og  økonomimæssigt, så derfor vil jeg gerne gøre noget for, at HB også i selv kan lære, inspirere og arbejde for målene. 

Det er i kredsene, at vores fastholdelse af medlemmerne i høj grad sker, så derfor skal vi sørge for de bedste vilkår og understøttelse af dem. Samtidig skal vi også tænke i, hvordan vi kan gøre det lettere at være leder og kredsleder, så vi formår at fastholde flere typer af ledere. Det kan være dem, der kommer som forælder og vil være leder, og den unge med flere forskellige interesser. Derfor skal vi f.eks. arbejde for, at kredsarbejdet ikke bliver tungere administrativt, og at der er hjælp og inspiration at hente.

Den diversitet, vi har i FDF, er værdifuld. I mødet mellem forskellige kredse, interesser og personligheder skaber vi FDF. Derfor mener jeg, at vi skal tænke over de rammer, vi sætter, og om vi gør det muligt at være FDFer på flere måder. Jeg tror på, at det vil gavne med fokus på familie, musik, sejlads og måske den FDFer uden friluftsbukser.