Tilmelding

Tilmeldingen til FDF Landsmøde 2020 åbner i slutningen af august.

 

 

I slutningen af august åbner tilmeldingen til FDF Landsmøde 2020 på FDF.dk/tilmeld