Valg til hovedbestyrelsen

For perioden 2020-2024. 

Der skal vælges seks medlemmer til hovedbestyrelsen for valgperioden 2020-2024.

Nuværende eller tidligere seniorer, ledere eller bestyrelsesmedlemmer i FDF kan modtage valg til hovedbestyrelsen. 

Personen kan ikke foreslå sig selv, men skal stilles op af enten en eller flere kredse, en eller flere landsdele eller af hovedbestyrelsen.

HB-kandidater skal tilmeldes selve landsmødet på almindelig vis, fx via en af de kredse, der har opstillet kandidaten. Opkrævning for deltagelse sendes til den pågældende kreds.

Fristen for opstilling af kandidater i FDFs hovedbestyrelse ligger jf. vedtægterne syv uger før landsmødet, dvs. d. 25. september 2020.

Når du melder dig som kandidat til FDFs hovedbestyrelse, vil du på siden her se en bekræftelse, og senere modtage en mail, der bekræfter dit kandidatur. Hvis du ikke modtager denne mail, har vi ikke modtaget dit kandidatur, og du bedes kontakte forbundskontoret på FDF@FDF.dk eller 33 13 68 88. 

Bemærk at forbundskontoret holder lukket i juli, så hvis du indsender din opstilling i juli får du en mailkvittering hurtigst muligt efter sommerferien.


Meld dit kandidatur

Get your own webform with Podio