Dagsorden og bilag

Dokumenter fra FDF Landsmøde 2022.

OBS opdateret dagsordenshæfte pr. 8. november.
I den korrigerede version af dagsordenshæftet er der foretaget ændringer ift. den oprindelige version, som udsendt til FDFs kredse pr. 14. oktober 2022.


Video fra landsmødet

Velkomsttale ved Dorte Fog fra hovedbestyrelsen


Hovedbestyrelsens mundtlige beretning