Aksel Munk-Hansen

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2022

BESKÆFTIGELSE

På tredje år af den fire-årige uddannelse som bådebygger ved Dragonfly

 

FDF-CV

Medlem af FDF Hjortshøj i 13 år, heraf 3 år som ungleder 

Deltager på SVK-KE, MSE, 7.-8. klassekursus, SKS og klatrekurser 

Initiativtager til – samt design og produktion af – Landsdel 4-mærket

Medlem af landsdelsledelsen og ungdomsudvalget i FDF Landsdel 4

Medarrangør af Ungdommens Folkemøde på FDF Landslejr 2022

Klatring til FDF og spejderne indtager Tivoli Friheden

Suppleant i ÅUF

Elevrepræsentant på bådebyggeruddannelsen 

 

MÆRKESAGER

Flere unge skal være med, når der tages beslutninger i FDF

Jeg synes, at vi som forbund bør lytte mere til de unge i FDF: Seniorerne og de 19-25-årige. FDF får utrolig meget ud af at lytte til de unge, og hvis ikke vi inddrager flere unge, når der træffes beslutninger, følger FDF ikke med tiden og bliver irrelevant for unge. Samtidig risikerer vi at miste de unge medlemmer, hvis de ikke får en aktiv rolle i arbejdet omkring FDF.

Derfor vil jeg foreslå, at de unge ikke skal hedde assistenter, når de er unge ledere på en klasse, men i stedet ungledere, da man ikke kun er assisterende: I mange kredse har unge ledere ansvar på lige fod med voksne ledere. Jeg har selv været en del af planlægningen af arrangementer og aktiviteter, siden jeg var 13 år. Det er en af de ting, der har været med til at forme min FDF-profil.

 

Vi skal sætte større fokus på tro blandt børn og unge, hvad tro er, og hvordan den kan være relevant

I FDF er vi allerede rigtig gode til at fokusere på og udfordre troen, eksempelvis med Slettens Grønne Katedral, Det med Gud og forkyndelsesarbejdet på vores kurser og i kredsenes hverdage. Men vi skal i FDF blive ved med at eksperimentere med tro og turde tænke og prøve nyt af.

Jeg synes personligt, at tro er et vanskeligt begreb, der kan være svært at forholde sig til. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at flere bliver klædt bedre på til rollen som foregangspersoner i snakken om tro og tvivl, på en måde så de unge kan relatere sig til det, og at det giver mening for dem.

Det er også vigtigt, at flere unge føler sig trygge i at lave andagter og herunder finde passende bibelhistorier, så det bliver en naturlig del af det at være en ung aktiv FDFer.