Dorte Fog

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2022

BESKÆFTIGELSE

Chef for Ledelsessekretariatet på Diakonissestiftelsen

 

FDF-CV

Formand for FDFs hovedbestyrelse (2020 – nu)

Næstformand for FDFs hovedbestyrelse (2018 – 2020)

Medlem af FDFs hovedbestyrelse (2018 – nu)

Medlem af FDF K 25 Brønshøj, FDF Landsdel 8 (1996-nu)

Kredsleder i FDF K 25 Brønshøj (2002-2019)

Medlem af FDFs forbundsråd (2013-2014)

Medlem af FDFs medlemsudvalg (2003-2006)

Medlem af landsdelsledelsen i FDF Landsdel 8 (2004-2005)

Uddannelsesleder for FDF Landsdel 8 (2002-2003) 

Forskellige instruktøropgaver (1995-nu)

Medlem af og aktiv i FDF Kragelund, FDF Landsdel 4 (1978-1996)

 

MÆRKESAGER

Flere børn og unge skal gives et ståsted i FDF

I begyndelsen af min valgperiode var jeg med til at udvikle FDFs strategi ”Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted”. Det er stadig en af mine mærkesager. Der er desværre undersøgelser, der viser, at et markant stigende antal børn og unge – også fra ressourcestærke hjem - er i mistrivsel. Der er mere end nogensinde brug for FDFs fællesskab. Mødet mellem børn og voksne, der har noget på hjerte, er det helt særlige ved FDF. Det er der, vi rører det enkelte barn - giver det plads til at udfolde sig og vokse som menneske. Det er der flere, der skal opleve og have mulighed for.

 

Kredsen er kernen i FDF – både de nye og de eksisterende kredse

Der er stadig børn og unge, der ikke har mulighed for at være med i FDFs fællesskab, fordi der ikke er en FDF-kreds i deres lokalområde. Jeg vil fortsat arbejde for, at FDF prioriterer ressourcer til at starte nye kredse rundt om i landet. Ligesom jeg vil arbejde for, at de eksisterende kredse støttes bedst muligt i at udvikle fællesskaber og oplevelser, der udfolder ambitionen til glæde og gavn for både børn, unge og voksne.

 

Barnets og den unges møde med formålet

Vi skal som voksne i FDF give vores børn og unge muligheden for at lære fortællingerne fra Bibelen at kende, så de kan træffe deres eget valg om, hvordan troen skal fylde i deres liv. I et barne- og ungdomsliv med højt tempo på mange ”kanaler” skal vi aktivt byde det kristne budskab til, som et muligt svar på livets store spørgsmål.

Som barn og ung oplevede jeg mødet med nærværende voksne, der ikke var bange for at sætte ord på, at Gud har givet os livet – de gav mig mulighed for at reflektere over livets store spørgsmål og gav mig nogle værdier med i livet, som jeg som ung og voksen har foldet ud i FDF og har haft glæde af i mit eget liv. Jeg vil gerne arbejde for, at vi i FDF hele tiden oversætter det kristne budskab for vores børn og unge, så det er aktuelt i et barne- og ungdomsliv på en nutidig og troværdig måde.

 

FDFs struktur skal understøtte nutidens FDF

Sammenhængskraften i landsforbundet bør altid være i fokus. Med selvstændige kredse fordelt ud over hele landet, skal vi være opmærksomme på, hvad der får os til at være forbundne. I indeværende HB-periode, har hovedbestyrelsen sammen med landsdelsledelserne arbejdet på at undersøge, hvordan strukturen omkring landsdelenes arbejde kan justeres nænsomt, så det tilpasses nutidens FDF. Det arbejde, mener jeg, skal fortsættes, så vi undersøger, om den nuværende struktur understøtter kredsene bedst – eller om en justering på nogle områder vil være en fordel for kredsene.