Emil Gaarde

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2022

BESKÆFTIGELSE

Teknisk leder i Skyspot
 

FDF-CV

2018-nu: Kasserer for FDFs hovedbestyrelse

2018-nu: Medlem af FDFs hovedbestyrelse

2014, 2016: Kursusleder på FDF Seniorkursus Vork

2014-2022: Kredsleder i FDF K 19 - Vanløse

2012-2014: Medlem af Væbnermesterskabsudvalget

2011-2020: Instruktør på FDF Seniorkursus Vork

2010-2012: Kredsleder i FDF K 19 - Vanløse

2006-nu: Leder i FDF K 19 - Vanløse

2005-nu: Instruktør i FDF K 19 – Vanløses tambourkorps

1996-nu: Medlem af FDF K 19 - Vanløse

 

MÆRKESAGER

Sikre at forbundet fremadrettet har en god økonomi

Det er vigtigt at et stort forbund som FDF har et solidt fundament at stå på. Dette gælder både i forhold til at have lokale kredse rundt om i landet, hvor vi kan møde vores medlemmer. Men det gælder også i forhold til at have en sund økonomi. Jeg vil arbejde for at vi fortsat sikrer at FDF har en sund økonomi, så forbundet kan holde minimum 120 år endnu. I min tid i hovedbestyrelsen har jeg som kasserer arbejdet for at sikre et fornuftigt brug af vores økonomi. Sammen med hele hovedbestyrelsen har vi også arbejdet hårdt på at kigge på primært vores udgifter for at se om vi bruger pengene fornuftigt, eller om der skal justeres til. Dette er noget jeg tænker det altid er godt at kigge på for at sikre en god økonomi.

 

Administrativ hjælp til kredsene

At drive forening indebærer en masse administrativt arbejde. Dette arbejde er sjældent det man brænder for når man bliver frivillig i FDF. 
De fleste administrative krav til FDF-kredse kommer fra kommunen, banken, osv. Det er altså krav som FDF ikke kan ændre på. Vi arbejder allerede med hvordan forbundet kan være med til at gøre det nemmere at drive kredsen, fx har vi med det nye medlemsservice kunne flytte opgaven med indhentning af børneattester væk fra kredsene.
FDF skal derfor blive ved med at kigge på hvordan vi selv kan være med til at gøre det nemmere at drive kredse, og på samme tid skal vi gennem DUF arbejde for at det generelt i samfundet bliver nemmere at drive forening.