Kim Koch Rasmussen

Kandidat til FDFs hovedbestyrelse 2022

BESKÆFTIGELSE

Lærer på Mellerup Efterskole

 

FDF-CV

Medlem af FDFs hovedbestyrelse siden 2014 - næstformand siden 2020

Medlem af FDF Hasle-Åbyhøj siden 1985 og nuværende seniorvæbnerleder

Medlem af Internationalt Udvalg

FDFs repræsentant i Global Fellowship (FDFs internationale samarbejdspartner), og valgt som medlem af deres Executive Committee (bestyrelse) i 2022

Tidligere landsdelsleder i Landsdel 4

Tidligere instruktør på Seniorkursus Sletten

Medarrangør af Jagten - FDFs store Interrailløb rundt i Europa i 2007, 2010 og 2013

Giv-Et-År-medarbejder på Rysensteen og leder i FDF K8 fra 1999 til 2000

 

MÆRKESAGER

Flere med i fællesskabet
Stort set hver eneste tirsdag, når jeg mødes med mine seniorvæbnere, tænker jeg over det specielle fællesskab vi har i FDF - både fællesskabet børnene imellem, men også fællesskabet med lederne. Vi kan noget særligt i FDF - og vi er med vores ambition blevet bedre til at sætte ord på det. Det særlige fællesskab, hvor både børn og voksne mødes frivilligt, og fordi vi har noget på hjerte, er et fællesskab der kan rumme flere. Jeg vil arbejde for at vi fortsætter strategien om at starte flere kredse - vi skal bruge energi på at flere kan være del af FDF; og det kan man kun hvis det er FDF i nærheden af hvor man bor. Når nye boligområder skyder op, skal vi overveje hvordan FDF kan være til stede der.

I eksisterende kredse har vi arbejdet med hvordan vi fastholder medlemmer, det skal vi naturligvis fortsætte med, men det er også vigtigt at vi kigger på hvordan vi kan blive flere - fx ved at starte nye puslingehold. Vi ved at en stor del af de 4-9 årige ikke går til en fritidsaktivitet - vi kan tilbyde dem en god oplevelse af fritidslivet gennem FDF.

 

Snakke om tro og tvivl
Vores ambition bygger på fire ben - ét af dem er tro. FDF er et sted hvor der er plads til snakken om tro og tvivl - om de store spørgsmål i livet, uden at facit er givet på forhånd. Det er snakke det er vigtige at have, både med de unge, men også lederne imellem. Vi skal turde snakke om tro og tvivl, f.eks. på et ledermøde. Det ben af ambitionen har vi brug for at sætte mere fokus på de kommende år.

For mig er FDF en naturlig del af folkekirken - og folkekirken en naturlig del af FDF.

 

Internationalt udsyn
Mange unge efterspørger internationale oplevelser, og jeg tror verden har brug for folk med en større forståelse for hinanden. Vores vigtigste arbejder er naturligvis hjemme i kredsen, men vi har i FDF også en unik mulighed - gennem vores internationale netværk - for at give børn og unge et større udsyn. Vi ser det med internationale deltagere på landslejre, og vi ser det når unge FDFere deltager i internationale kurser, hvor de møder andre unge, og kan spejle sig i dem, og lærer hvor vi ens og hvor vi er forskellige. Gennem internationale tilbud kan vi være med til at give flere børn og unge et ståsted at møde verden fra.