Medlemsskab

Har man lyst til at blive FDFer, dukker man bare op til et FDF møde.

Når man har deltaget i FDF møder et par gange, vil man få en indmeldelsesblanket med hjem. Den skal udfyldes og afleveres til en af klasselederne gangen efter.

Et medlemskab koster i sæson 2018/19:

Puslinge (0. 1. kl.) kr 610,00

Øvrige klasser (2. kl - ) kr 685,00

Dertil kommer udgifter forbundet med ture og lejre. Der vil altid være særskilt tilmelding til sådanne og ligeledes særskilt betaling.

Forbundsskjorte

Når Vi mødes til FDF har vi forbundsskjorte, vores uniform på. Den kan købes som ny i FDFs egenbutik www.55nord.dk

men hvorfor ikke starte med en brugt - du kan efterlyse en sådan på FDF Aulums facebookgruppe

I kredshuset har Vi et lille udvalg af skjorter, som man kan prøve, inden man bestiller/køber.

Det kræver i øvrigt ikke nødvendigvis en helt masse udstyr at gå til FDF, men der er selvfølgelig brug for lidt forskelligt udstyr som fx spisegrej, sovepose, liggeunderlag m.m., når vi tager på ture og lejr. Vi har lavet en lille guide om dette - ’På lejr med FDF’. Den findes i menuen aktuelt.

Gå til butikken