Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg. Se mere om FDF på FDF.dk

FDF Aulum

Der har været FDF i Aulum siden 1935.

I 1981 stod kredshuset på Rugbjergvej færdig.

Takket være gode lokale kræfter, både frivillige og velvillige håndværkere, har vi i dag et helt unikt område, som danner rammen om gode FDF aktiviteter både indendørs og udendørs.

Alle klasser mødes hver mandag, hvor området i- og omkring kredshuset summer af liv og aktivitet.

Ca. 20 frivillige unge og voksne sørger for, at børnene får gode oplevelser hver mandag, på weekendture og sommerlejre.

Har du lyst til at være med, så mød op i kredshuset... 

Se program under aldersklasser, hvor du også kan finde tlf. nr. til dine ledere.