FDF Birkerøds historie.

FDF Birkerød blev startet 15. april 1958 og i 1965 startede FPF (Frivilligt Pige Forbund). De ugentlige møder blev holdt forskellige steder.

FDFs weekendhytte ”Henrik Gerner Hytten” blev indviet 11. december 1966 - efter ca. 6 mdr. intenst frivilligt byggeri og egne tegninger.

I 1972 blev kredsene lagt sammen - i alt 130 medlemmer. På landsplan blev det i 1974 til FDF/FPF og navnet blev i 1994 ændret til FDF.

Eget mødehus ”Sjælsøhytten” - bag Sjælsøskolen et ”byggesæt” samlet ved frivillig arbejdskraft, blev indviet 7. januar 1978. Det har siden dannet rammen om de ugentlige møder samt planlægnings- og lederrådsmøder m.v.

Kredsen havde i perioden 1977 og indtil nedlæggelsen i 1983 står glæde og gavn af ”Genbrugsen”, hvor forældre og venner havde mange hyggelige timer, og kredsen fik en god økonomi.

FDF Birkerød afholder Børnehjælpsdage i foråret og sælger juletræer i december. Disse arrangementer er med til af give kredsen en god økonomi.

Hvert år har kredsen afholdt mindst 1 uges sommerlejr, og deltagelse på FDFs Landslejre for de 11-18 årigeer en naturlig ting.
Flere fjeldvandreture i Norge/Sverige er blevet afholdt for de større. Endvidere flere kano- og tømmerflådesommerlejre i Sverige.
De unge fra 15 år har været på ture til: Grønland, Israel, Island, Letland, Norge, Polen, Schweiz og Sverige.
Siden 1993 har der været samarbejde med lettiske spejdere fra Cecis, hvilket har resulteret i nogen spændende og anderledes sommerlejre.
FDF Birkerød har gennem alle årene lagt vægt på mange udendørs aktiviteter, og det sidste nye er klatring under forskellige former.

FDF Birkerød afholder Årsmøde hvor der orienteres om kredsens arbejde og hvor kredsbestyrelsen vælges. Her er referat fra Årsmøde 2019"