Der henvises til FDF’s generelle samværsregler (www.fdf.dk). Disse regler følges naturligvis af FDF Birkerød, men nedenfor er en præcisering af, hvad vi særligt lægger vægt på:

Samværspolitik

Som også beskrevet i FDF’s generelle samværsregler skal disse regler ikke hindre eller forhindre etnaturligt samvær med børnene, og der skal derfor være plads til et klap på skulderen eller entrøstende omfavnelse af et barn, som har slået sig eller på anden måde er ked af det. Det er dogvigtigt at tage barnets eller den unges egen grænse som udgangspunkt for, hvor tæt på den voksne må komme.

For at bevare nærheden og det gode samvær i kredsen er det vigtigt i ledergruppen jævnligt atdiskutere, hvad der er acceptabelt, og hvornår man går over stregen. Vi bestræber os derfor på atblive enige om klare og fælles normer for samvær med børnene.

Disse regler for overnatning skal følges:

  1. Drenge og piger sover hver for sig. Der kan dog være situationer, hvor dette ikke er muligteller hensigtsmæssigt, fx hvor en dreng/pige vil være alene på en sovesal/i telt. Denansvarlige leder må her disponere, men det skal naturligvis ske i respekt over forbarnet/børnene. Lederen skal dog sove i samme lokale/telt. Kredslederen skalefterfølgende underrettes.
  2. På lejr og andre lignende arrangementer skal der være to ledere til stede/i nærheden ved badning og lignende.
  3. Det tilstræbes, at der er ledere af begge køn med på lejr og lignende arrangementer.

En samværspolitik skal derfor også være med til at beskytte lederne mod at få en ubegrundetmistanke rettet mod sig.

Fotografering

Fotografering af børnene skal ske på en anstændig måde, og kun acceptable billeder offentliggørespå hjemmeside mv. fra møder, ture, lejre og lign.

Fototilladelse gives af forældre på indmeldelsesblanketten.

Pædofilitjek - børneattester

Alle over 15 år, der jævnligt beskæftiger sig med børn og unge hos FDF Birkerød, er tjekket i Detcentrale Strafferegister, de såkaldte ”børneattester”.

Ledere generelt: Alle aktive ledere, hjælpere mv. skal underskrive attesten minimum hvert 3. år.

Nye ledere: Nye ledere, fx ved skift mellem kredse, skal underskrive attesten, inden de får etselvstændigt ansvar. Dette gælder også ledere, som ”ophøjes” til leder i den kreds, han/hun er”opvokset” i. Det betyder altså, at også medlemmer under 18 år, som pålægges et ansvar somleder, skal underskrive attesten. Nye ledere skal underskrive senest 3 uger efter start, eller hvisman hjælper mere end 3 gange på 3 måneder.

Midlertidige ledere: Hjælpere/tanter på sommerlejre og andre arrangementer med overnatning afmere end 4 dages varighed skal underskrive attesten.

Tvivlstilfælde afgøres af kredsleder og/eller formand for kredsen.

Kopi af børneattesterne opbevares i Landsforbundet, og kredslederen holder sig ajour med, attidsfristen for sidst indhentede børneattester ikke overskrides.

Beredskabsplan

I tilfælde af mistanke om overgreb orienteres kredslederen omgående, alternativt formanden elleranden erfaren leder, som straks orienterer kredslederen. Én af disse træffer afgørelse om detvidere forløb, evt. efter kontakt til forbudssekretær eller generalsekretær for FDF.Beredskabsplanen skal være alle ledere bekendt.

Synlighed

Vores samværspolitik er tilgængelig på FDF Birkerøds hjemmeside.

Januar 2014