Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.

Om Bislev FDF

Bislev FDF er en selvstændig kreds under Landsforbundet FDF.

I FDF kan alt lade sig gøre.

Vores aktiviteter er udfordrende og skaber et godt fællesskab.

Det er i klasserne børn og unge møder FDF. Klasserne er en gruppe børn i nogenlunde samme alder. Det er de voksne ledere for de enkelte klasser, der har ansvaret for planlægning og afholdelse af klassemøderne.

Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Gennem de forskellige aktiviteter møder vi børnene og de unge med et kristent livs- og menneskesyn, der vægter fællesskab og ligeværdighed højt. Vi vil gerne give børnene og de unge tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og andre samt respekt for naturen.

Flere gange årligt er der i kredsen fælles kredsaftener, hvor aktiviteterne sker på tværs af alder og klasser. Hver sæson starter og slutter med et sådan arrangement, og ligeledes holder vi en fælles juleafslutning.

Ture og lejre er en stor del af FDF. Det kan være weekendture i den enkelte klasse eller fælles sommerlejr for hele kredsen. For de større børn og unge er der mulighed for at deltage i flere arrangementer og lejre på landsdelsplan. Hvert 5. år er der stor landslejr på FDFs område Sletten ved Silkeborg.

Vi har et godt samarbejde med præsten og menighedsrådet. Udover gudstjenester samarbejder vi om spiseaftener og fastelavnsfest.